Åpent for søknader

Det er nå mulig å søke om plass på Lokførerskolen gjennom Samordna opptak. Husk å legge all relevant dokumentasjon ved søknaden.

Publisert: 02.02.2021 09.13 av Maria Dahl Oppdatert: 02.02.2021 09.13

Relevant dokumentasjon kan være:

  • Kopi av vitnemål
  • Kopi av fagbrev, hvis du har det
  • Hvis du har relevant yrkespraksis: Attest fra arbeidsgiver som beskriver arbeidspraksis i det yrket du har fagbrev i. Attesten må beskrive hvilke arbeidsoppgaver som ble utført og datoer for når praksis ble gjennomført. Praksis som inngikk i grunnlaget for å gå opp til fag- eller svenneprøve behøver ikke dokumenteres.

Husk søknadsfrist 1. mars!