Årsmelding for 2018

2018 var et innholdsrikt år for lokomotivførerutdanningen. I vår årsmelding kan du lese om hva vi har gjort i løpet av året, og våre tanker om tiden fremover.

Publisert: 02.05.2019 07.08 av Monica Hammertoft Kaddour Oppdatert: 02.05.2019 07.08

Om fagskolen

Lokomotivførerutdanningen har i 2018 implementert studieløp for 60 studiepoeng og uteksaminert de første studentene etter ny studieplan. Fagskolen har vist stor endringskompetanse i implementeringen av studieplan 60 studiepoeng, og har videreført suksessfaktorer som å styrke kontaktlærerrollen og oppfølging av studentene før, under og etter praksisperioder.

Du finner lenke til pdf av hele årsmeldingen her.

I løpet av 2018 har fagskolen forberedt og gjennomført en deling av Norsk jernbaneskole. I løpet av prosessen har fagskolen fått nytt navn og heter nå Norsk fagskole for lokomotivførere. Fagskolen er en del av Jernbanedirektoratet.

Undervisning

Lokomotivførerutdanningen har uteksaminert 129 lokførerkandidater i 2018, det er det høyeste tallet i fagskolens historie.

Av 145 studenter med planlagt uteksaminering som lokomotivførerkandidater i 2018, gjennomførte 129 av dem. Det vil si en gjennomføringsprosent på 89, den samme som i 2017. Gjennomføringsprosenten er godt over landssnittet, Statistisk sentralbyrå oppga at fagskolestudenter i 2016 hadde en gjennomføring på 64 prosent.

Evalueringer

Nytt for 2018 var at NOKUT utvidet Studiebarometeret til fagskolestudenter. I mai 2018 svarte 60 prosent av lokomotivførerstudentene på undersøkelsen, og studentene som svarte er svært fornøyde. Lokomotivførerstudentene gir Lokomotivførerutdanningen 4.7 på total tilfredshet. Landssnittet for alle fagskolestudenter i landet er 4.0. Undersøkelsen ga fagskolen gode og nyttige tilbakemeldinger på innhold og form.

Kompetanseutvikling

Ansatte ved fagskolen startet i 2018 på bachelorutdanning i pedagogikk på deltid. En ansatt har tatt masterkurs i jernbaneteknikk på NTNU, og en annen ansatt har tatt masterkurs i ledelse. En ansatt har tatt utdanning innen GDPR og personvern. Fagsjefer og faglærere har vedlikeholdt lokførerkompetansen gjennom å være sertifisert i foretak. I tillegg har skifteinstruktører og fagansatte blitt sertifisert i Bane NOR for å kunne gjennomføre opplæring med Bane NORs materiell.

Framtiden for Lokomotivførerutdanningen

Lokomotivførerutdanningen må være nær yrkesfeltet for å oppfylle sitt oppdrag som fagskole og som grunnutdanning for lokomotivførere. Vi skal fortsette å ha fokus på sikkerhet, kvalitet og moderne pedagogiske metoder for å utdanne konkurransedyktige lokførere.

Norsk fagskole for lokomotivførere har et viktig samfunnsoppdrag og spiller en sentral rolle i å sørge for rett kompetanse tilgjengelig for hele bransjen. Solide lokførere er kjernen i en pålitelig jernbane.

Foto: Rune Fossum og Atle Schaathun

Se hele årsmeldingen her