Viktig dialog med våre samarbeidspartnere

Lokførerskolen ønsker tett samarbeid med bransjen. Viktige samarbeidspartnere er representanter fra togselskap, jernbaneforetak, samt arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner innenfor jernbane. To ganger i året inviterer Lokførerskolen dem og andre interessenter til brukerråd.

Publisert: 21.06.2019 11.56 av Maria Dahl Oppdatert: 21.06.2019 11.56

Togselskapene skal ansette de solide lokførerne vi utdanner, vi leier inn instruktører fra dem, og de bidrar også i praksisperioden når studentene er ute med kjørelærer. Det er viktig for oss at de er tilstrekkelig informerte om hva vi gjør, og kan komme med innspill. Slik kan vi best legge til rette for at togselskapene får ansatt lokførere med den kompetansen de trenger. Det betyr også mye hvilke innspill arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene har til skolen.

Vi har flere fora som ivaretar god kommunikasjon oss imellom, og brukerrådene er ett av dem.

fagsjef Bjørn Kristiansen presenterer
Fagsjef Bjørn Kristiansen har ansvar for praksisdelen av opplæringen på Lokførerskolen.

Stor interesse

I forrige uke gjennomførte vi vårens brukerråd. Mange interesserte møtte opp for å høre siste nytt fra Lokførerskolen, og fortelle oss hva de trenger at vi gjør annerledes. Siv Myrvold fra CargoNet, Mekonnen Germiso fra Spekter, Leif Asbjørn Seegaard fra Vy Gjøvikbanen, Per Ådne Olssen fra norsk lokomotivmannsforbund NLF, Lene Kaasa fra Flytoget, Pål André Lysestøen fra Vy kompetansesenter og Terje Bulling fra SJ Norge AS var alle aktivt deltakende på brukerrådet.

Denne gangen hadde vi fokus på blant annet utvikling av læremidler, opptaket for 2020, ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning, forholdet til Samordna opptak og Studentsamskipnaden i Oslo, samt presentasjon av kvalitetssystemet vårt. Vi fortalte også om arbeidet i de ulike fagrådene. Et viktig spørsmål som ble diskutert er hva som kjennetegner fremtidens lokfører. Hva slags kompetanse kreves av han eller hun? Bransjen kom med gode innspill på alt, og vår jobb er nå å få integrert innspillene i våre fremtidige planer.