Dyktige lokførerstudenter på hjemmekontor

Lokførerskolen har god grunn til å være stolte av studentene! Behovet for smittevern har jo ført til annerledes studenttilværelse. Alle kullene har ulike utfordringer knyttet til situasjonen. Likevel står de på, tar ansvar selv og følger opp med stort engasjement. Her kan dere lese litt om hva de står oppe i.

Publisert: 04.04.2020 15.38 av Maria Dahl Oppdatert: 04.04.2020 15.38

Jeg har snakket med de tillitsvalgte i hvert kull. Alle opplever situasjonen forskjellig.

 

4-19

4-19 har fått opphold i øvelseskjøring 3 og repeterer teori i påvente av avsluttende eksamen. Jeg har snakket med Raymond Willy Pedersen, tillitsvalgt for 4-19 og hovedtillitsvalgt for alle studentene våre.

«Mitt kull, 4-19, var på siste øvelseskjøring da koronatiltakene ble iverksatt. Øvelseskjøringen ble innstilt fra kl 18 den 12. mars. Det var flere som måtte avbryte dagsverket der og da. Vi hadde to og en halv uke igjen av øvelseskjøringen, og var lenge i uvisshet om når vi kunne oppta øvelseskjøring og/eller om eksamener i april måtte utsettes. Relativt tidlig fikk vi vite at opprinnelige eksamensdatoer gjelder, og det ligger an til at eksamener blir gjennomført online hjemmefra. Etterhvert fikk vi bekreftet at midtveisvurderingene våre for øvelseskjøringen skulle gjelde som sluttvurdering. Det er jo en avgjørelse som kan slå to veier; hvis man har fått beskjed om at man står i fare for å stryke så kan det medføre underkjent praksis og man får tilbud om å følge et annet kulls øvelseskjøring og eksamensavvikling. For de fleste så betyr det bestått praksis og at man kan bli uteksaminert som planlagt uten å fullføre øvelseskjøringen.

Dagene mine preges både av «dvaletilstand» og at det faktisk er litt å gjøre. Jeg leser til eksamen og i disse dager er det repetisjonsdager frem mot eksamener. Samtidig er det en del møter og samtaler med andre studenter, organisasjon for norske fagskoler (ONF) og velferdstinget (SiO).

Det er krevende for mange å studere når de faste rammene i hverdagen endrer seg raskt og uventet. Mange studenter har barn og familie rundt seg samtidig som de skal fokusere på lesing. Noen studenter kan være mye alene og kan miste motivasjon uten fellesskapets energi. Andre sliter litt mer med dårlige internettlinjer og trådløse nett når mange ulike videomøter skal gjennomføres. Mange på skolen møtes online utenom de organiserte forelesningene. Dette gjøres både på Whereby, Skype, Messenger og sikkert andre videoløsninger.

Jeg mener skolen har håndtert krisesituasjonen tilfredsstillende og meget raskt. På få dager ble det omorganisert og gjennomført uteksaminering for kull 3-19 på en helt annen måte enn planlagt. Dette skjedde online hjemmefra. I den forbindelse er det viktig å følge opp enkeltstudenter som ikke er fortrolige med videomøter og digitale hjelpemidler. Vi har mange studenter som er i voksen alder og mange kommer fra yrker uten behov for datakompetanse.

Fremover bør skolen se på tiltak for å opprettholde motivasjonen blant studentene. Nå nærmer vi oss påskeferie og plutselig er sommerferien her. Da er det viktig å opprettholde motivasjonen for å bli lokomotivfører!»

Pedersen på hjemmekontor
Raymond Willy Pedersen har kontakt med både klassekamerater og faglærere via samhandlingsplattformen Whereby. Med fagstoff tilgjengelig i It’s Learning og i læreverk leser han til eksamen. Foto fra Pedersen.

 

5-19

Kull 5-19 har teoriundervisning på nett i påvente av at øvelseskjøring 3 skal starte. Jeg har snakket med tillitsvalgt Kristian Furuseth.

«Vi i 5-19 er nå i grunn ferdige med hele teoripensumet, og vi skulle nå vært ute på siste øvelseskjøring. Vi har ingen alternative løsninger på praksis. Vi har fått noen oppgaver for å øve på eksamen. Men vi skulle heller veldig gjerne vært ute og kjørt tog. Vi sitter egentlig her med masse spørsmål som ingen kan gi svar på. Når kommer vi ut og får kjøre tog? Når og hvordan skal vi ha eksamen? Dette er jo veldig utfordrende da mange har hjem og familie som vi også må konsentrere oss om.

Håper at dette snart løser seg, og at vi får svar på hva som venter oss.»

Kullet på befaring

Bilde av 5-19 på skifteopplæring på Hønefoss. Det var i de gode gamle dager da vi fikk lov til å stå nærme hverandre. Foto: Kristian Furuseth

 

6-19

Kull 6-19 har teoriundervisning på nett i del 3 kjøretøy og infrastruktur. Jeg har snakket med tillitsvalgt Alexander Heldal Rubach.

«Vi har nettopp begynt med digital undervisning av kjøretøyemnet gjennom digital samhandlingsløsning på Whereby. Vi holder på med oppgaver fra dag til dag, samt ser på opplæringsvideoer fra faglærer. De fleste i klassen skulle helst ha vært på skolen, men fjernundervisning er bedre enn ingen undervisning. Vi møtes i grupper på Whereby og går igjennom oppgavene. Øvelseskjøring 2 skulle ha startet i slutten av april, vi vet ikke om dette blir utsatt.. Med skiftekurset vet jeg heller ikke helt hva som skjer, skolen prøver å finne en løsning.»

Bildet av hele kullet
Bildet er fra februar 2019, første dag på skolen for 6-19. Foto: Maria Dahl

 

1-20

Kull 1-20 har teoriundervisning på nett i påvente av at øvelseskjøring 1 skal starte. Jeg har snakket med tillitsvalgt Ole-Peder Holmberg.

«Akkurat nå driver vi med Infrastruktur del 2. Dette er pensum som vi skulle ha begynt på etter første øvelseskjøring. Vi skulle vært ute på øvelseskjøring nå før og etter påske. Vi er veldig spente på når det er forsvarlig å gjenoppta øvelseskjøring, men forstår at det er vanskelig å gi en fasit på det. Vi prøver å holde motivasjonen oppe. Lærerne har vært veldig flinke med å komme med alternativ undervisning i form av fjernundervisning på Whereby. Det er blanda meninger om hvor godt dette fungerer og det er forståelig. Noen synes dette funker bra mens andre skulle heller ønska at undervisningen foregikk på tavla på skolen. Etter endt undervisning går vi gruppevis inn i egne nettrom der vi gjør gruppeoppgaver og diskuterer dagens undervisning. Deretter møter vi igjen felles utpå dagen for å gå gjennom spørsmål som vi lurer på.

Bilde av kullet

Bildet er fra da 1-20 tok eksamen i førerbevis 17. februar 2020. De holdt avstand fra hverandre allerede da. Foto: Maria Dahl

Skulle dette vare over lengre tid så tror jeg det er lurt å se på andre alternativ enn fjernundervisning. For noen vil dette være vanskelig å lære seg på egenhånd, og vi vil kanskje ikke være på det nivået opplæringsplanen forutsetter, dersom dette varer lenge. Vi ser frem til å begynne å øvelseskjøre når dette normaliserer seg. Det positive med å allerede nå begynne på nytt stoff er at man blir bedre utrusta til øvelseskjøringen.»

1-20 følger nettundervisning med fagsjef Arnt-Einar Hansen.

 

2-20

Kull 2-20 har teoriundervisning på nett i del 1 kjøretøy og infrastruktur. Jeg har snakket med tillitsvalgt Sondre Skogli.

«Nå driver vi med del 1 av kjøretøy- og infrastrukturfagene. Det vi hovedsakelig har gått glipp av de siste ukene på grunn av koronasituasjonen er tradisjonell tavleundervisning og-eventuelle befaringer og utedager. Vi rakk akkurat å fullføre første praksisrunde hvor vi var med en lokfører på jobb i en uke, før skolen måtte stenge. Vi tok eksamen i førerbevis eksamen hjemmefra, og har til nå hatt en kombinasjon av undervisning digitalt og hjemmearbeid, både alene og i grupper. I mai er det etter original studieplan meningen at vi skal begynne med første øvelseskjøring med varighet på fire uker. Vi håper dette går bra og at vi slipper utsettelser.»

Studenter med tog

Studenter fra 2-20 undersøker 69-settet vårt i Jernkroken sammen med faglærer Kjetil Bull. Bildet er fra februar 20. Foto: Maria Dahl.

 

Kull 3-20

Kull 3-20 skal ha eksamen i førerbevis etter påske. Jeg har snakket med tillitsvalgt Marit Bergan.

«Alle later til å synes at det fungerer bra med fjernundervisningen. Det kan bli tungt å konsentrere seg utover dagen, og barn i huset kan by på en utfordring. Fordelen er at undervisningsformen gir mer fleksibilitet. Man kan stå opp 5 minutter før forelesning og gjøre oppgaver når det måtte passe.

Vi opplever at lærerne har vært veldig dyktige på å tilpasse undervisningsopplegget. Forelesninger tas opp og legges tilgjengelig slik at man kan se dem flere ganger. Det lages videoer (eller legges ut videolinker) som et veldig godt supplement til undervisningen.

At vi mister simulatortid er et stort minus. Det er et stort ønske om å få tilgang til skolens simulatorer i mindre grupper.

For oss som ikke fikk så mye tid sammen på skolen er det veldig vanskelig å etablere noe klassemiljø slik vi sitter nå. Og det er vanskelig å få til gruppearbeid over nett, men vi tror det vil gå seg til.

Jeg ser frem til å bli bedre kjent med kullet når ting normaliseres seg. Vi hadde bare fire dager sammen før skolen stengte. Og forhåpentligvis får vi tatt igjen befaringer og tid i simulator som har utgått på grunn av korona.»

Studenter i klasserom

Dette bildet av kull 3-20 ble tatt første dagen på skolen. Bare fire dager senere ble skolen stengt. Foto: Maria Dahl

Klassekamerat Gjermund Haukelid forteller: «Jeg er egentlig veldig fornøyd med at vi har web undervisning for tida i og med jeg har vært i karantene og ikke hadde fått fulgt undervisninga ellers. Litt mindre sosialt blir det jo, men synes opplegget egentlig er godt og effektivt. Synes stoffet vi gjennomgår for tida egner seg bra til web-undervisning.»

Student på hjemmekkontor
Ken-Evert Wahlmann i 3-20 sender bilde fra sitt hybelkontor og skriver: Vi holder på med gjennomgang av teori for førerprøve og har kommet gjennom det meste, så nå holder vi på med repetisjon. Vi skulle egentlig hatt praksis i tog, fått prøve oss på brannslukking, førstehjelp og tatt en tur innom jernbanemuseet. De alternative løsningene skolen tilbyr har fungert greit for undervisningen sin del. Problemstillingene jeg ser er at vi går glipp av mye praksis og til tider fryser læringsplattformen It’s Learning Fordelen er at man kan våkne 5 minutter før undervisning og logge på dataen. En annen fordel er at undervisningen blir tatt opp som gjør det enkelt å repetere stoff vi har gått gjennom tidligere. Jeg ser veldig fram til praksis i tog, litt kjedelig å bare lese regler, begreper og se videoer uten å oppleve noe ekte.

 

Takk for praten, alle tillitsvalgte. Skolen er glade for at dere tar utfordringene på strak arm. Dere er tøffe! Vi gjør vårt beste for at alle uteksaminerte studenter fra Lokførerskolen holder den beste kvaliteten og blir solide lokførere.