Faglærerne blir bedre på pedagogikk i simulatorsenteret

I forrige uke hadde ansatte på Lokførerskolen fagdag med fordypning i pedagogikk og veiledning ved bruk av simulator. Både de små desksimulatorene og de store togsimulatorene brukes hyppig i undervisningen, og settes pris på av både studenter og faglærere for virkelighetsnær opplæring i trygge omgivelser.

Publisert: 11.06.2019 08.49 av Maria Dahl Oppdatert: 11.06.2019 08.49

Bildetekst: Faglærer Robert Espeland og fagsjef Bjørn Kristiansen prøver ut rollen som student i simulatorsenteret.

Inspirasjon fra andre fagområder

Dagen ble innledet av en ekspert fra et annet fagområde innenfor transport, nemlig det maritime. Simulatorer brukes mye i opplæring av personell som jobber med maritime operasjoner, og doktorgradsstipendiat Jørgen Erntsen fra Universitetet i Sørøst-Norge har forsket på evaluering av simulatortreningen for dem. Han fortalte interessant om forskning på både formativ vurdering, det vil si vurdering brukt for å fremme læring, og summativ evaluering som finner sted ved avsluttet læringsløp.

Hallgeir, Ottar og Jørgen i simulatorsenteret
Rådgiver Hallgeir Olsen, fagsjef Ottar Haslestad og doktorgradsstipendiat fra USN Jørgen Erntsen i skolens simulatorsenter.

Mye å lære gjennom sammenligning

Det var nyttig å se evaluering fra en annen synsvinkel, og hans resultater hadde høy overføringsverdi for lokomotivførerutdanningen. Gjennom å sammenligne vår bruk av simulator med slik de gjør det på maritime fag kunne vi tydeligere se egenart ved lokomotivføreryrket. Mye var likt, og mye var annerledes, og forskjellene stilte andre krav til oss, både i utviklingen av undervisningsmateriell og valgt metode for veiledning. Begge fagområder jobber med transport, og må sette søkelys på både de tekniske utfordringene, i tillegg til de menneskelige faktorene som spiller inn i samhandlingen.

Faglærer i rolle som student

Faglærer i togsimulator
Fra august får lokførerskolen en ny ansatt faglærer, Øyvind Venstad. Han tok seg tid til å være med på personaldagen. Her gjennomfører han scenarier i skolens togsimulator.

Senere på dagen gikk faglærerne i rolle som studenter, og fikk kjenne på hvordan det var å jobbe med ukjent materiale i de store togsimulatorene og de mindre desksimulatorene. Det var mange og gode refleksjoner som kom ut av de øvelsene. Neste gang studentene våre bruker simulatorsenteret håper vi på enda bedre oppfølging og veiledning fra kunnskapsrike og reflekterte instruktører.