Fagskolekonferansen 2019

Fredag 8. november deltok Lokførerskolen på årets fagskolekonferanse. Det var Diku, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, som arrangerte konferansen i samarbeid med Nasjonalt fagskoleråd.

Publisert: 14.11.2019 15.00 av Silje Høiland Stenersen Oppdatert: 14.11.2019 15.00

Tema for årets konferanse var fagskolenes kobling til arbeidslivet. Blant annet kunne Ingeborg Marie Østby Laukvik, leder for Nasjonalt fagskoleråd, fortelle om en sektor med høye ambisjoner og at det er stor etterspørsel etter fagutdannede. Det er et politisk ønske å utvikle fagskolene for å kunne svare på kompetansebehovet i norsk arbeidsliv. Man ser et stadig økende behov for å øke antall studietilbud og studieplasser i fagskolesektoren, og Nasjonalt fagskoleråd har derfor tatt til orde for en nasjonal opptrappingsplan. Når det gjelder kvalitetsarbeid i fagskolesektoren, pekte hun spesielt på viktigheten av en tett kobling til arbeidslivet.

Velkommen til årets Fagskolekonferanse
Fagskolekonferansen arrangeres i samarbeid mellom Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) og Nasjonalt fagskoleråd. 

Diku presenterte Tilstandsrapport 2019, som har som mål å gi et grunnlag for styring og utvikling av sektoren, gjennom et samlet bilde av status for sektoren. Rapporten er tilgjengelig på Dikus nettside.

Lenke til Tilstandsrapport 2019

pRESENTASJON AV TILSTANDSRAPPORTEN
Rapporten inneholder kapitler om skolestruktur, utdanningstilbud og studenter.

Resultatene fra årets studiebarometer ble gjennomgått, hvor også leder for Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF), Wiktor Jensen, kom med studentenes tilbakemelding. Han fortalte at ONF jobber for at studentene selv skal kunne bidra i kvalitetsarbeidet ved fagskolene, via engasjerte tillitsvalgte.

Les mer om Lokførerskolens resultater på Studiebarometeret.

 

Konferansen ble avsluttet med at statssekretær Tom Erlend Skaug fra Kunnskapsdepartementet tildelte Fagskolen Oslo Akershus (FOA) Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning. FOA mottok prisen for deres arbeid med «Digital samhandling» som består av utforming av funksjonelt og tilpasset læringsareal, for kvalitetssikring og utvikling av læring. Lokførerskolen gratulerer vinnerne!

Prisvinnere på Dikus konferanse
Fagskolen Oslo Akershus vant Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfagligutdanning 2019 med tiltaket Digital samhandling.
Fra venstre: Ingeborg Laukvik, Nasjonalt fagskoleråd, Arvid Ellingsen, styreleder, Kirsti Andresen, rektor, Gro Tjore, assisterende direktør Diku, Tom Erlend Skaug, statssekretær og Harald Selvær, lektor. Foto og kilde: Dikus side på Facebook.

 

Tekst og foto: Silje Høiland Stenersen