Fagskolekonferansen 2021

Lokførerskolen har deltatt på Fagskolekonferansen 2021 på Lillestrøm. Konferansen var arrangert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-Dir). «Fagfolk for fremtiden - hva nå?» var overskriften for konferansen, og det var mange ulike aktører fra fagskolesektoren som deltok og var representert.

Publisert: 16.11.2021 13.59 av Silje H. Stenersen Oppdatert: 16.11.2021 13.59

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe innledet konferansen med å berømme sektoren for å bidra med utdanning og fagutvikling til mange permitterte og arbeidsledige under pandemien. Han fremhevet at fagskolesektoren er i vekst, og nødvendig for å imøtekomme framtidens behov for fagfolk og kompetanse.

Videre delte han ut Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2021 til Fagskolen Viken. Prisen fikk de for å utvikle en utdanning som har observasjons- og vurderingskompetanse for helsetjenesten som en rød tråd gjennom hele utdanningen. Etter- og videreutdanningen gir helsepersonell kompetanse til å oppdage sykdom hos eldre på et tidligere tidspunkt.

Rektor ved Fagskolen Viken, Eirik Hågensen, sitter i styret for Norsk fagskole for lokomotivførere, og Lokførerskolen har ved flere anledninger hatt et godt samarbeid med dyktige fagfolk og ansatte hos Fagskolen Viken. 

Ola Borten Moe og Eirik Hågensen
Forsknings- og utdanningsminister Ola Borten Moe deler ut den gjeve Utdanningsprisen 2021 til Fagskolen Viken, representert ved rektor Eirik Hågensen. Lokførerskolen gratulerer så mye med velfortjent pris!
Foto: Silje H. Stenersen

I løpet av disse to konferansedagene fikk vi presentert eksempler på hvordan man kan sørge for kvalitet i undervisning på nett, sikre kvalitet av fag- og læreplaner, og betydningen av arbeidsrelevans for alle fagskoler. I tillegg var Nasjonalt fagskoleråd tilstede for å presentere hva de arbeider med i inneværende periode.

Og sist, men ikke minst, var studentene representert. Leder og nestleder i Organisasjon for Norske fagskolestudenter (ONF) presenterte deres framtidsvisjon for fagskolestudentene, hvis studentene får bestemme. De oppsummerte selv sin presentasjon med ordene «kvalitet, medvirkning og anerkjennelse» - nemlig kvalitet i utdanningene, studentmedvirkning i fagskolene og anerkjennelse av fagskoleutdanning. Lokførerskolen støtter ONF i sin fremtidsvisjon, og vi på Lokførerskolen vil gjøre vårt for at dette ivaretas på best mulig måte fremover, for våre studenter.

ONFs presentasjon
Leder og nestleder i ONF presenterte sin framtidsvisjon for fagskolene - fra studentenes perspektiv. Vi på Lokførerskolen vil også "make fagskole greit again".
Foto: Silje H. Stenersen

Takk til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for nyttige og inspirerende dager!