Endring i lokal forskrift

Høringsfristen har gått ut. Endringer i forskriften gjennomføres fra 1. februar. 2021.

Publisert: 24.11.2020 16.25 av Maria Dahl Oppdatert: 24.11.2020 16.25

Lokførerskolen, ved skolens styre, har utarbeidet forslag til endringer i skolens lokale forskrift: Forskrift om opptak, gjennomføring og eksamen for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk fagskole for lokomotivførere.

Forskriften har blitt endret i henhold til nummerering og plassering i forhold til dagens forskrift.

Dette er gjort fordi skolen har gjort en revisjon av å ikke gjenta overordnet lov og forskrifter.

I tillegg ønsker skolen å gjøre forskriften mer brukervennlig for studenter og samarbeidspartnere.

Det bes om at eventuelle merknader til forslaget sendes digitalt til Norsk fagskole for lokomotivførere på e-postadresse post@lokforerskolen.no.

Høringen er offentlig, og alle som ønsker det kan sende inn høringsuttalelse. Skolen vil sende forslaget direkte til samarbeidspartnere. I tillegg har vi med dette lagt ut høringen på våre hjemmesider.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og Lokførerskolen vil publisere uttalelsene på vår hjemmeside etter at søknadsfristen har gått ut.

Lokførerskolen ber om kommentarer til forslaget som helhet og til de enkelte paragrafene. Skolen ber spesielt om tilbakemelding på om forskriftsteksten er tilstrekkelig tydelig uten merknader.

 

Høringsfristen ble satt til 30. desember 2020. Høringsfristen har gått ut, og endringene i forskriften gjennomføres fra 1. februar 2021.

 

Les det fullstendige høringsnotatet her

Les det nye utkastet til forskrift her

Den opprinnelige forskriften finner du her