Glade studenter

Er du usikker på om du har lyst til å søke på Lokførerskolen? Spør studentene. Kanskje de kan overbevise deg!

Publisert: 12.02.2019 14.28 av Maria Dahl Oppdatert: 12.02.2019 14.28

Vi synes jo selv at Lokførerskolen holder høy kvalitet på alle plan. Vi strekker oss etter å gi den beste utdanningen med moderne metoder og mye praksis. Før studentene havner ute på sporet får de tilstrekkelig og variert teoretisk kunnskap. Også på skolen får de øvd mye, både med simulator, Brio-jernbane og med ulike læringsoppgaver.

De ansatte trives og instruktørene trives. Men viktigst av alt er at studentene trives!

Og det gjør de. Det er i hvert fall det de forteller når vi spør dem. Men du trenger ikke tro oss på vårt ord, for det andre som også spør.

Nasjonal undersøkelse for alle studenter

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60 000 studenter hvert år. Der blir de spurt om kvaliteten på skolen de går på. Vi fikk vite de siste resultatene i juni i fjor.

Studentene ga Lokomotivførerutdanningen svært godt skussmål. Vi ligger over landsnittet på alle tema. I tillegg er dårligste tilbakemelding 3 av 8, og det er slett ikke verst på en skala fra 1 til 5. Studentene gir oss totalt 4.7 poeng! Landsgjennomsnittet er 4.0.

Spesielt gledelig er det at:

  • Studentene mener utdanningen gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet (4.8)
  • Skolen har godt samarbeid med arbeidslivet (4.6)
  • Studentene er svært motiverte (4.7)
  • Studentene mener lærerne er engasjerte og gjør vanskelig stoff forståelig, og at lærerne formidler høye og tydelige forventninger til studentene
  • Studentene er svært fornøyd med faglig og sosialt skolemiljø (4.7)
  • Studentene mener skolen tilrettelegger for medvirkning og åpner opp for at studentene kan gi tilbakemelding på innhold og opplegg i utdanningen (4.3)

Studentene mener også at lærerne har god kompetanse i å bruke digitale hjelpemidler, og at simulering brukes i stor grad. De peker også på at utdanningen består av mye praksis.

Plakat om studiebarometeret
Studiebarometerets plakat fra i fjor.

Snart ny undersøkelse

Vi blir aldri leie av å lese denne undersøkelsen. Og nå er det snart klart for neste runde med Studiebarometeret. Studentene svarer på undersøkelsen i løpet av våren. Deretter blir det nervepirrende for oss som jobber på skolen å se hva som blir resultatet. Vi kommer tilbake til saken så snart vi har ferske resultater utover mot sommeren.