Riktig god sommer!

Nå er det tid for en velfortjent sommerferie.

Publisert: 22.06.2020 16.36 av Kai Erik Jensen Oppdatert: 22.06.2020 16.36

Det har vært en spesiell vår. Vi har alle, studenter og ansatte, møtt nye utfordringer i studiehverdagen. Det var hyggelig at vi i mai kunne ønske studenter velkommen tilbake til undervisning i praktisk skifting, simulator og klasserom for mindre grupper. Nå håper vi på å åpne skolen nesten normalt fra august.  Da håper vi også at alle våre studenter kan starte med øvelseskjøring.

I tillegg må vi berømme folk for å ta smittevernregler og rutiner på alvor.  Uten at vi følger reglene, vil ikke kunne gjennomføre opplæringen. Dette må vi fortsette med i hele 2020.

I mars fikk vi et høyt antall søkere til utdanningen. 1000 søkere til 148 plasser viser at det er mange som ønsker å bli lokomotivfører. Vi vil arbeide gjennom sommeren med å få de best kvalifiserte gjennom helseundersøkelser, slik at de kan starte opp på utdanningen i høst og til våren.

Kull 5-19 vil være ute i øvelseskjøring i nesten hele juli. Vi gleder oss over at de kan gjennomføre siste øvelseskjøring, før de tar eksamen i august.  De har ventet tålmodig.

Alle studenter som er på skolen nå blir påvirket av epidemien.  Vi vet at studentene hos oss har forpliktelser privat, der andre venter på at studenten skal bli ferdig til å starte arbeidet som lokomotivfører. Mange har måttet omstille seg i vår. Vi takker studentene for god samhandling med skolen for å gjøre det beste ut ifra de utfordringer koronaepidemien har gitt oss.

Skolen har fått mange gode tilbakemeldinger på at vi har klart å gjennomføre god og riktig opplæring på samhandlingsplattformen Whereby. Vi takker lærere og administrasjon for at vi har klart å få det til! Folk har stått på og gitt mye for at studentene skulle oppleve god læring.

Vi håper på en god sommer og ser fram til en mer normal studiehverdag til høsten!

God sommer til alle!

Vennlig hilsen de ansatte på Lokførerskolen

 

Tekst: Kai Erik Jensen (rektor)

Foto: Øystein Grue (Cargonet på Dovrebanen, Åkersvika)