Helsetester for søkere

Bedriftshelsetjenesten Synergi Helse gjennomfører skikkethetstester for fysisk og psykisk helse hos søkerne våre. På grunn av korona-epidemien har dette blitt noe utsatt, men nå er smittevernplanen deres godkjent av Folkehelseinstituttet og vi er klare til å kalle inn søkere til testing.

Publisert: 21.04.2020 10.19 av Maria Dahl Oppdatert: 21.04.2020 10.19

Søkere må bestå helsetester før de kan få tilbud om plass. Nå som smittevernplanen er godkjent vil kvalifiserte søkere bli innkalt fortløpende ut ifra rangeringspoeng. Les mer om gjennomføring av helsetestene her. 

Endelig svar på søknaden kommer fra Samordna opptak.

Dersom søkeren får karakteren A på helsetestene får han eller hun ekstra rangeringspoeng. Ved tilbud om plass er det mulig å ønske seg oppstartsmåned. Vi planlegger oppstart i september, november eller desember 2020 og i januar, februar, april og mai 2021. Vi tar opp 148 studenter ved dette opptaket.

 

Foto: Hush Naidoo hentet fra Unsplash