Informasjon fra SiO Helse

Lokførerskolen har avtale med Studentsamskipnaden i Oslo. Blant tilbudene deres er helsetjenester. Her er informasjon fra dem i forbindelse med virusepidemien.

Publisert: 21.04.2020 06.42 av Maria Dahl Oppdatert: 21.04.2020 06.42

Vi vet at mange studenter nå er bekymret for økonomien og studieprogresjonen sin, og at studiehverdagen oppleves som mer ensom. Samtidig ser vi også at en del ikke tar kontakt med noen om utfordringene sine. Vi ser også at pågangen om vanlige helseplager er mindre. Derfor ønsker vi å nå enda bedre ut med informasjon om de tilbudene studentene kan benytte seg av.

Psykolog-/rådgivningstilbudet

Målet vårt er at studenter som tar kontakt skal oppleve økt mestring og trivsel i hverdagen og få mindre plager. SiO Helse tilbyr videokonsultasjon med rådgiver, psykolog og psykomotorisk fysioterapeut, og studentene som benytter seg av dette tilbudet gir gode tilbakemeldinger. Vi åpner også for at enkelte timer kan gjennomføres i våre lokaler.

Våre rådgivere og psykologer er tilgjengelige for tema som stress, angst, depresjon, ensomhet eller andre vanskeligheter.

Studenter som opplever økonomiske problemer tilbys veiledning om rettigheter og råd om hvordan håndtere økonomiske utfordringer.

Det er bare å ta kontakt for å bestille time her.

Åpen telefon for deg som trenger noen å prate med

SiO Helse legger til rette for at studenter som trenger noen å snakke med om bekymringer og uro knyttet til koronasituasjonen får en samtale på video eller telefon i løpet av kort tid. Ta kontakt med vårt sentralbord for å bli satt opp på time: Tlf 22 85 33 00.

SiO Helse tilbyr ikke akutthjelp. Ring 113 om det er fare for liv og helse. Trenger du hjelp innen ett døgn ring legevakt telefon 116117.

Spørsmål og svar-side 

Vi har også en tjenesten «Studenter spør», «spørsmål og svar»-side hvor studenter kan spørre om det de lurer på og få svar fra helsepersonell.

Kurs og selvhjelpsverktøy

SiO helse har gjort en rekke kurs tilgjengelig som webinarer der det er mulig å stille spørsmål til kursholdere og som webkurs som studenter kan gå gjennom når de selv ønsker det. Nye webinarer legges ut fortløpende. Informasjon om webinarene våre finner dere her.
Oppdatert oversikt over tilgjengelige selvhjelpsverktøy finnes her

Legetime

På grunn av den pågående koronapandemien vil alle legetimer nå først settes opp på video. I denne konsultasjonen vil legen ofte løse det man tar kontakt for. Dersom legen vurderer at man også skal inn til en klinisk undersøkelse, så avtaler man det med legen som setter opp en ny time på legekontoret. Videotime bestiller man på helsenorge.no.

Tannhelse

Tannhelsetilbudet tar imot pasienter fra og med 21. april.

 

Tekst: Nina Langeland, Kommunikasjonsdirektør, Studentsamskipnaden SiO

Foto: Bruno Nascimento, Unsplash