Lånekassens tiltak for studenter under koronakrisen

Har du som student mistet inntekter I forbindelse med koronakrisen? Lånekassen tilbyr tiltak for å hjelpe studenter som er i en vanskelig økonomisk situasjon.

Publisert: 14.04.2020 07.52 av Maria Dahl Oppdatert: 14.04.2020 07.52

Fristen for å søke lån og stipend for vårsemesteret 2020 er utvidet til 15. april

Lånekassen utbetaler resten av studiestøtten for semesteret i april

Utbetalingen av lån og stipend for resten av vårsemesteret starter 14. april, og du skal ha fått all den resterende støtten innen utgangen av 17. april.. Formålet med å betale ut all studiestøtte for resten av vårsemesteret i april, er å avhjelpe studenter i en økonomisk vanskelig situasjon.

Det er viktig å huske at den samlede utbetalingen i april, innebærer at det ikke blir utbetalinger i mai og juni. Det er derfor nødvendig å disponere pengene utover våren. Studenter som kan dokumentere et bortfall av inntekt vil få mulighet til å søke om et tilleggslån i mai.

Fristen for å søke lån og stipend for vårsemesteret 2020 er utvidet til 15. april. Søkere som har søkt om mindre enn maksbeløpet kan søke på nytt.

Tilleggslån

Studenter som kan bekrefte at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen, kan søke om et tilleggslån på 26 000 kroner. Du kan søke om dette tilleggslånet i løpet av mai. Lånekassen kommer med mer informasjon om når du kan søke om dette lånet etter hvert.

Studenter som kan dokumentere at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen vil på et senere tidspunkt få 8 000 kroner av de 26 000 kronene som stipend.

Infoplakat fra Lånekassen
Du kan lese mer om dette på hjemmesiden til Lånekassen (lenke)