Undervisning i koronaens tid

Det siste halve året har naturlig nok vært utfordrende for både studenter og faglærere. Vi har også måttet tilpasse undervisningen slik alle andre har måttet. Heldigvis er både studenter og faglærere er ganske fornøyde med tilpasningene. Nå har vi funnet fotfeste i den nye hverdagen. Her kan du lese litt om hvordan dette har foregått.

Publisert: 18.10.2020 15.18 av Maria Dahl Oppdatert: 18.10.2020 15.18

Etter at skolen stengte i mars la Lokførerskolen om all teoriundervisning til digitale samhandlingskanaler. Øvelseskjøring måtte midlertidig utsettes på grunn av smittevern i førerrommet. Gradvis har vi kommet tilbake til normalen, men smittevern er fremdeles en av våre høyeste prioriteter. Vi har nå heldigvis studenter både i skolebygningen på Grorud og ute på øvelseskjøring. De fleste kullene har blitt noe forsinket i utdanningsløpet, men forsinkelsene er ikke så omfattende som vi fryktet. Vi har til og med uteksaminert flere kull i denne perioden. Jeg har snakket med student Ole Erik Asphaug i kull 6-19, og kontaktlærerne Håkon Strøm Andersen (kull 3-20) og Kjetil Bull (kull 2-20).

Justeringer og forsinkelser

Ole Erik og resten av kullet hans i 6-19 hadde undervisning i kjøretøy 3 da de torsdag 12.mars fikk beskjed om at skolen skulle stenge. På mandagen var skolen åpen igjen, men denne gangen digitalt. Ole Erik synes Lokførerskolen håndterte dette svært godt, selv om det ble utfordrende for noen av hans klassekamerater.

Dette var nytt for oss alle. Veien ble til mens vi gikk. Skolen evaluerte fortløpende hva som fungerte eller ikke. Jeg synes det er imponerende at skolen hadde et opplegg klart fra dag 2. Student Ole Erik Asphaug, kull 6-19.
Bilde av student

Noen lærere organiserte undervisningen med felles aktivitet på formiddagen, og egenstudier på ettermiddagen. Alle ansatte samlet seg om oppgaven, produserte alternative læremidler, spilte inn videoer og undervisningen ble forsterket av mange krefter. «Alle faglærerne vi har hatt er gode, kunnskapsrike og vennlige», sier den positive studenten. Selv er Ole Erik glad i teori, men han er usikker på om det fungerte for hele klassen. «Ikke alle var like fornøyde. Noen ble nok litt passive i denne perioden, men det kan gjerne være at de hadde et like godt læringsutbytte.» Kull 6-19 skulle egentlig vært ute på øvelseskjøring i denne perioden, men det ble utsatt. mens de ventet fikk de et godt gjennomført skiftekurs med teori digitalt og praksis på Elverum i små grupper.

Klassebilde 3-20
Dette bildet ble tatt første skoledag for kull 3-20. Bare fire dager senere stengte skolen. Foto: Monica Hammertoft Kaddour

22 studenter i kull 3-20 møttes for første gang med stor optimisme i mars 2020. De var bare fire dager sammen på skolen før de ble sendt hjem og måtte til pers med fjernundervisning. Kontaktlærer Håkon Strøm Andersen forteller at det har vært en utfordrende periode. «Det gikk bra for studentene å avlegge eksamen i førerbevis, men deretter skulle de skulle egentlig ha hatt første periode med praksis. Den gang ei.» På grunn av smittevern stengte togselskapene opp for to personer i førerrommet. Først i mai kunne studentene i 3-20 komme på skolen for å prøve ut simulatorene, og det ble en lang sommerferie for de fleste av studentene våre. «Det var tungt både for studentene og for faglærerne», forteller Håkon. «Det er også viktig at studentene har litt erfaring fra praksis i tog før vi går videre med teorien», sier han. Slik ble det ikke for kull 3-20.

Særlig problematisk var det å miste alle de små uformelle møtene med studentene, og jeg savnet å ha bedre kontroll på hva studentene lærte og hva de syntes var vanskelig. Faglærer Håkon Strøm Andersen

Kontaktlærer Kjetil Bull rakk å få kullet sitt, 2-20, gjennom førerbevis med undervisning på skolen og praksis i tog før skolen stengte. Selve eksamen i førerbevis måtte gjennomføres digitalt hjemmefra. Alle andre i Norge skulle også over til digitale løsninger samtidig, og i begynnelsen var det en del problemer med læringsplattformer og tilganger til nett, men alle besto eksamen til slutt.

Deretter gikk undervisningen helt over på digital samhandlingsplattform, og kullet hadde hele første del med teori digitalt. Studentene skulle egentlig ha vært ute på øvelseskjøring i mai, men det gikk ikke. Bruk av simulatorer i skolebygningen er nyttig i denne delen av opplæringen, og nå måtte dette bli innspilt på video med faglærer som kommenterte kjøringen.

faglærer og studenter ser på togets understell

Faglærer Kjetil Bull og studenter i 2-20. Bildet ble tatt i slutten av februar rett før skolen stengte ned. Kjetil forklarer kobling mellom vogner under 69-togsettet som står på skolens område på Grorud. Foto: Maria Dahl

Endelig praksis

Kull 6-19 kom endelig ut på øvelseskjøring 2 i midten av august. «Vi hadde gode smitteverntiltak i førerrommet» sier Ole Erik. «Vi vasket oss inn og vasket oss ut, og gikk lite gjennom toget. Måtte vi flytte på oss gikk vi helst på utsiden». Ole Erik har bare hatt gode opplevelser sammen med kjørelærer fra Flytoget. «Han la til rette for litt ekstra spennende opplevelser og nye tanker i øvelseskjøringen, blant annet fikk jeg være med på skifting for Mantena i Lodalen.», forteller Ole-Erik begeistret.

Kull 3-20 er bortimot to måneder forsinket. «Det var litt uheldig at de ikke fikk noe erfaring før de satt i gang med den teoretiske opplæringen. Det blir vanskeligere å forstå og konkretisere stoffet når de ikke har vært ute i tog og kjent på det virkelige yrket» forteller Håkon.

Kull 2-20 fikk lang permisjon i påvente av mulighet for selvstendig øvelseskjøring. Skolen arrangerte frivillige samlinger på nett for de som trengte å holde kunnskapen varm. I juni og juli åpnet vi skolen forsiktig for de som ønsket å bruke simulator, og i midten av august startet kullet opp igjen med en uke repetisjon før de endelig kunne gjennomføre sin første øvelseskjøring sammen med kjørelærer.

Student på øvelseskjøring
Camilla Osaland fra kull 1-20 er endelig ute på øvelseskjøring med Vy. Foto: Øystein Grue.

Ny skolehverdag

Nå er Ole-Erik med klassekameratene sine tilbake i Jernkroken på Grorud. «Vi er delt opp i grupper som er til stede i skolebygningen på skift. Når vi er på skolen, har vi felles teoriundervisning og kjører i simulator. Det er bra med mindre grupper», forteller Ole Erik. «Da må vi tar mer ansvar, og alle er mer synlige. Undervisning på nett krever også mer egenarbeid, som er bra for læringen.» Kona til Ole Erik er konduktøraspirant og broren er lokfører, så det er mye støtte å hente hjemmefra også. «Den digitale hverdagen legger et slags filter mellom deg og lærestoffet, men jeg har ikke merket at jeg henger noe etter i læringen. Fordelen med mye bruk av innspilte videoer er at man kan repetere i sitt eget tempo.» Kull 6-19 er planlagt ferdige på Lokførerskolen i slutten av januar.

Studenter i klasserom

Kull 2-20 kjører tog på simulator i klasserommet. God avstand og fokus på smittevern er viktig i disse dager. Foto: Kjetil Bull

Faglærerne har også lært mye i tiden rett etter at det stengte. «Vi måtte snu oss fort og tilpasse oss den nye situasjonen. Det siste halve året har i grunnen handlet om alternative digitale løsninger, men vi har greid oss ganske bra og har landet på beina. Vi fikk på plass digital samhandlingsplattform ganske raskt, og alle ansatte satte alle kluter til med å tenke nytt» forteller Håkon.

Som faglærere måtte vi bare rett ut og kunne svømme uten forvarsel – vi har blitt dyktigere nå. Faglærer Kjetil Bull

«Både fagfolk og de som støtter undervisningen produserer mye filmer og e-læringer og legger til rette for veiledet egenlæring. Progresjonstestene viser gode resultater underveis», forteller Håkon.

Studenter i fysisk og digitalt klasserom

Kull 3-20 er tilbake i Lokførerskolens lokaler etter øvelseskjøring. Ikke alle valgte å møte, så da deltar de over samhandlingsplattform med kamera i klasserommet. Foto: Håkon Strøm Andersen 

«Noen av studentene tar fjernundervisning veldig lett, andre synes det er slitsomt», sier Kjetil. «Det krever mer av studentene, mer selvdisiplin og mer egenarbeid. Og det krever en annen type jobbing for lærerne også. Nå er det ekstra viktig at vi faglærere følger godt med på om noen faller ut. Progresjonstester er viktig, det ser bra ut foreløpig med forventede resultater». Nå har vi studentene tilbake på skolen igjen. Befaringer og simulatorkjøring må skje fysisk, og da må de være til stede. Faglærerne veksler og tilpasser fjernundervisning og undervisning i klasserom etter emne og studentenes ønsker. Enkelte studenter er vant til å studere og synes det er greit å ta det ekstra ansvaret for egen læring. Andre har mer behov for motivering og styring og synes dette er mer utfordrende. Noen har lang reisevei til skolen og foretrekker å studere på hjemplassen, uansett hvor i Norge de bor, fremfor å bo på hybel i Osloområdet.

«De fagdidaktiske fordelene med fjernundervisning ligger i det å kunne ha større fleksibilitet», sier Kjetil. «Det har blitt produsert store mengder filmer og annet digitalt materiell. Dette har fungert bra, og vi holdt oss flytende. Nå fremover kan vi bruke alt vi har lært og erfart til å lage mer holdbart læringsmaterialemateriale.»

Vi er alle glade for at hverdagen nærmer seg det normale. Det har vært bratte læringskurver, både for ansatte og studenter, men vi er glade for at vi foreløpig ikke har sett tegn til mindre læring. Vi føler oss trygge på at vi fremdeles utdanner solide, kunnskapsrike og reflekterte lokførere. Både ansatte og studenter gjør en formidabel innsats. Kai Erik Jensen, rektor
Rektor foran skolebygningen