Høy kvalitet i 2019

Kvalitetsrapporten for 2019 har kommet. Lokførerskolen er godt fornøyde med leveransen som helhet, med lav strykprosent og gode tilbakemeldinger fra studentene.

Publisert: 06.02.2020 12.33 av Maria Dahl Oppdatert: 06.02.2020 12.33

Kvalitetsrapporten beskriver arbeidet som er foretatt i løpet av 2019. Her vises resultatene av forrige års systematiske innsats for å sikre høy kvalitet på fagskolen. Rapporten bidrar til å tydeliggjøre hva vi strekker oss etter, og i hvilken grad vi lykkes med dette. Resultatene som vises gjennom kvalitetsrapporten utgjør grunnlaget for utvikling av en virksomhetsplan for 2020.

Studieinspektør Ane Haugen Jordal
Studieinspektør Ane Haugen Jordal er, sammen med rektor Kai Erik Jensen, ansvarlig for utarbeiding av kvalitetsrapporten.

Kvalitetsrapporten viser tall for gjennomføring og evalueringer. Den viser også at vi er i stadig utvikling gjennom å involvere bransjen og studentene på planlegging og gjennomføring. Vi henter kunnskap og informasjon på mange arenaer, og vi er i forkant og har blikket rettet mot fremtidige kompetansekrav. Vi arbeider også aktivt med å forbedre studentenes læring gjennom fokus på pedagogiske metoder.

Last ned og les kvalitetsrapporten vår her