Lokførerskolens oppsummering av 2020

Lokførerskolen lager hvert år en kvalitetsrapport, der vi gjør rede for hva som har skjedd året før. 2020 ble uten tvil annerledes enn det vi hadde planlagt for.

Publisert: 07.06.2021 12.56 av Maria Dahl Oppdatert: 07.06.2021 12.56

Som for mange andre var 2020 et år som bestod av stadig endring og kortsiktige planer. Ikke bare undervisningsplaner for studentene og kullene, men også utviklingsplaner laget i 2019 for en annen virkelighet.

Praksis mest utsatt

Som andre fagskoler har Lokførerskolen erfart at praktiske fag er sårbare når tilgang til øvelseskjøring og praksisplasser påvirkes av smittevern. Mange studenter har fått utsatt studieløp i 2020 fordi skolen ikke kan utdanne praktikere uten å ha gjennomført praktisk øving. Trass i utfordringene har Lokførerskolen klart å opprettholde den faglige kvaliteten i opplæringen. Vi får fremdeles gode tilbakemeldinger fra studentene våre, og strykprosenten er lav.

Smidige ansatte

Vi må berømme de ansatte ved fagskolen for at de har tatt utfordringen ved å ta i bruk digitale samhandlingsplattformer. Det har krevd mye arbeid å endre undervisningsopplegg samtidig som ansatte har lært seg nye plattformer og undervisningsmetoder. Det har vært viktig for skolen å se an den totale arbeidsbelastningen for ansatte og studenter. Vi har prioritert å utvikle nødvendige læremidler og hjelpemidler som trengtes på kort sikt. Dette vil likevel hjelpe oss i framtiden. For eksempel vil filmene som er utviklet kunne hjelpe studentene i å forberede seg til praksis og øvelseskjøring uavhengig av foretak.

Mange solide lokførerkandidater

Selv om pandemien er påtrengende opprettholdt skolen produksjonen på 7 kull i 2020. Til sammen har det vært 690 studenter, kjørelærere på kurs og andre kursdeltakere innom skolen i 2020. Det meste er gjennomført digitalt. Bransjen har stort behov for førere. Skolen balanserer i pandemien på en knivsegg der behovet for studenter er stort, men sårbarheten ved gjennomføring av opplæring er større enn tidligere.

Det at vi har god oversikt og kontakt med foretakene før pandemien oppsto, har uten tvil gjort det lettere å samarbeide når behovet var stort. Også studentmedvirkning og involvering av tillitsvalgte har blitt styrket i 2020. Tillitsvalgte har vært med i diskusjonen om studieløp, prioriteringer og progresjon.

Hele kvalitetsrapporten kan du lese her

 

Foto av studieinspektør Ane Haugen Jordal og rektor Kai Erik Jensen ved modelljernbanen vår er tatt av Øystein Grue.