God kvalitet på fagskolen

Hvert år utgir lokomotivførerutdanningen en kvalitetsrapport for å dokumentere arbeidet. Tallene for 2018 er svært gode.

Publisert: 02.04.2019 07.54 av Maria Dahl Oppdatert: 02.04.2019 07.54

Mange solide lokførere

I 2018 var det hele 129 uteksaminerte kandidater. Foretakene trenger stadig flere lokomotivførere. Dette skyldes økt trafikk og behov for påfyll av lokomotivførere. Lokførerskolen leverer solide lokførere til passasjer- og godstrafikk, samt førere av arbeidsmaskiner langs linja.

Du finner lenke til pdf av hele rapporten her.

Hvem søkte på utdanningen?

Det er også interessant å se nærmere på hvem studentene våre er. Av de ca 300 kvalifiserte søkerne våre i fjor var det 36 prosent som kom inn takket være spesiell studiekompetanse (det betyr bestått videregående skole med matte og fysikk). 29 prosent hadde fagbrev fra teknikk og industriell produksjon, 24 prosent hadde bakgrunn fra elektrofag mens resten kom inn på grunnlag av fagbrev i anleggsteknikk eller annet.

De aller fleste studentene (69 prosent) kom fra Østlandsområdet. Vestlandet kom på andre plass (13 prosent) mens Sør-Norge var mindre representert med bare 3 prosent.

Studenter på skifteopplæring. Foto: Rune Fossum

48 kvalifiserte søkere ble avvist etter helsetest og arbeidspsykologisk skikkethetstest. 17 prosent viste kognitive svakheter, tre prosent hadde psykiske utfordringer og tre prosent ble avvist av medisinske årsaker. I 2018 ble ingen avvist på grunn av rusmiddelproblematikk.

Studentene som gjennomførte

79.3 prosent av totalt 145 studenter gjennomførte utdannelsen på normert tid. 9.7 prosent gjennomførte med forlenget tid mens 5,5 prosent sluttet etter eget ønske og 5,5 prosent mistet studieplassen sin.

Eksamensresultatene viste et snitt på over 97 prosent bestått på eksamener.

Dette er det beste resultatet i fagskolens historie.

De fleste som strøk gjorde det i muntlig eksamen, emnet kjøretøy.

Hvor gode er vi egentlig?

Vi stiller spørsmål om kvaliteten på undervisninger til eksisterende studenter, tidligere studenter, samarbeidende foretak, samt instruktører og kjørelærere. Svarene vi får sammenligner vi med kvantitative indikatorer som eksamensresultat, gjennomstrømming, innsatsfaktorer i undervisning og infrastruktur samt opptak. Denne analysen forteller oss om vi er gode nok, og hva vi må jobbe mer med for å få de resultatene vi ønsker oss.

Vi stiller spørsmål om undervisningens kvalitet i teorifagene og om kvaliteten på kjørelærerne i praksis. Tendensen er stadig høyere tall, og studentene er fornøyde med både faginnhold, instruktører og kjørelærere, læremidler, materiell og balansen mellom praksis og teori.

Studiebarometeret

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) gjennomfører hvert år en stor spørreundersøkelse der studenter fra hele landet spørres om kvaliteten på undervisninger. Her får vi anledning til å sammenligne oss med andre fagskoler. Gjennomsnittlig svar på hvor fornøyde studentene er alt i alt ligger på 4,0 av 5. Lokførerskolen får en score på 4,7 poeng. Det er vi svært stolte av.

Her kan du finne studiebarometeret for lokomotivførerutdanningen.

Tidligere studenter - nå lokførere

Vi spør også studentene ett år etter at de er ferdige på skolen om hvor nyttig utdanningen er for utøvelsen av yrket. Også fra dem får vi positive svar, 4,7 av 5 mulige poeng. De forteller at utdanningen er svært relevant, tidsriktig og oppdatert.

De forteller at hovedårsaken til å velge lokomotivførerutdanningen var at de ønsket en sikker og forutsigbar fremtid, og at utdanningen er relativt kort.

 • Det faglige innholdet i utdanningen interesserer meg (21,7%)
 • Jeg ønsket å gå inn i et bestemt yrke (47,8%)
 • Jeg ønsket jobb med rimelig sikker og forutsigbar fremtid (73,9%)
 • Jeg har visst i flere jobb at dette var utdanningen jeg ville ta (8,7%)
 • Jeg fikk støtte av arbeidsgiver for å ta denne utdanningen (13.0%)
 • Jeg ville sikre meg mot arbeidsledighet (26.1%)
 • Jeg ble oppmuntret av arbeidsgiver til å ta denne utdanningen (8,7%)
 • Det var viktig å velge en ganske kort utdanning (47,8%)
 • Jeg ville studere i den byen utanningen fant sted (13,0%)
 • Jeg ble oppfordret av venner til å ta utdanningen (17,4%)
 • Jeg ble oppfordret av familie til å ta utdanningen (13,0%)
 • Jeg ble oppfordret av lærere eller rådgivere til å ta utdanningen (0,0%)

Bransjen

Fra togselskapene opplever vi en noe dårligere score enn vi har vært vant til tidligere. De gir oss råd om hva de savner hos de uteksaminerte lokførerkandidatene. De ønsker blant annet å bli mer involverte i skolens arbeid.

Alle foto: Rune Fossum

Du kan lese hele kvalitetsrapporten vår her.