Lånekassen informerer om støtte

Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskriften om utdanningsstøtte for studieåret 2020-2021. Her informerer Lånekassen om de mest relevante endringene for fagskolestudenter.

Publisert: 28.04.2020 12.39 av Maria Dahl Oppdatert: 28.04.2020 12.39

For studenter på fagskole er disse endringene spesielt relevante:

  • Det kommer nye tilleggslån for de som er over 30 år og for de som har barn.
  • Aldersgrensen for hvor lenge man kan få fullt lån heves. Det gjør også aldersgrensen for når lånet skal tilbakebetales.
  • De som er i overgangsfasen mellom fullført utdanning og yrkesaktivitet kan få foreldrestipend.
  • Kravet om at man må studere minst 50 prosent av en fulltidsutdanning fjernes. Fra neste studieår kan studenter få lån og stipend uansett hvor få studiepoeng de tar.
  • Deltidsstudentene får lån og stipend ut fra nøyaktig hvor mange studiepoeng de planlegger å ta. Frem til nå har det vært en trinnvis ordning med tildeling av lån og stipend til deltidsutdanning. 

Studenter på Lokførerskolen er fulltidsstudenter, og endringene som handler om deltidsstudenter er ikke relevante for dem.

Begreper

I tillegg til endrede regler så er noen av begrepene i forskriften endret. For studenter på fagskole er disse begrepsendringene spesielt relevante:

  • Ekstrastipend skifter navn til tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne.
  • Forsørgerstipend skifter navn til barnestipend.
  • Basisstøtte skifter navn til basislån
  • Delstudium endres til utveksling

Når kan studenter søke om lån og stipend?

Søknaden åpner i begynnelsen av mai for studenter med studieplass.

De som ikke har studieplass må vente med å søke til de har fått opptak. Søknaden om lån og stipend for studieåret 2020-2021 kan ikke brukes til å søke om tilleggslån for de som har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen.

Her kan du lese mer om de viktigste regelendringene.

Lenke til Lånekassen

 

 

Foto: Micheile Henderson  på Unsplash