Lokførerskolen flytter all undervisning til digitale flater

Norsk fagskole for lokomotivførere besluttet på torsdag 12. mars å stoppe undervisning i skolebygningen fram til 26.03. Beslutningen hviler på Folkehelseinstituttets og Jernbanedirektoratets anbefalinger om å legge til rette for arbeid hjemmefra for å dempe smittefare fra Koronaviruset. Eventuelle endringer vurderes forløpende.

Publisert: 15.03.2020 13.55 av Kai Erik Jensen Oppdatert: 15.03.2020 13.55

Lokførerskolen ønsker å dempe risikoen for smitte blant både studenter og ansatte. Vi legger nå opp til nettbasert undervisning. Skolen er ikke i karantene, og det er per 15.03 ingen ansatte eller studenter som er mistenkt smittet.

Vi vil i størst mulig grad legge til rette for at oppsatte eksamener gjennomføres. Eksamen vil da bli gjennomført på digitale plattformer. Kandidaten gjennomfører eksamen fra sitt hjem, og eksaminator og sensor er plassert et annet sted. Skolen gjør dette etter råd og veiledning fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT.

Øvelseskjøring vil ikke bli gjennomført i perioden. I samarbeid med foretakene velger vi en slik løsning for å unngå å utsette kjørelærere for smittefare. Lokomotivførere gjør nå en viktig jobb for å holde kollektivtrafikken i gang.

Skolen vil arbeide for at studentene vil få minst mulig forsinkelse i studieløpet. Vi vil senere vurdere om studenter har behov for forlengelse av studiet, når det gjelder både teori- og praksisopplæringen.

Vi på Norsk fagskole for lokomotivførere håper denne beslutningen er et bidrag til færre smittetilfeller og lavere risiko for sykdom. Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktlærer, studieinspektør eller rektor. Studentene bes følge med på sine fagrom på It’s Learning for beskjeder fra lærerne og administrasjonen. It’s Learning er skolens digitale plattform for informasjon mellom skolen og studentene.

Vedtaket kan forlenges dersom helsemyndighetene anbefaler det.

 

Foto: Artem Belliaikin (Unsplash)