Høring - forskriftsendring

Norsk fagskole for lokomotivførere endrer Forskrift om opptak, gjennomføring og eksamen for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk fagskole for lokomotivførere. Årsaken er innføring av nettbasert opplæring med samlinger. Frist for høringssvar er 1. mai.

Publisert: 28.03.2023 11.12 av Maria Dahl Oppdatert: 28.03.2023 11.12

Styret ved Norsk fagskole for lokomotivførere arbeider med å tilby nettbasert lokomotivførerutdanning med de samme Læringsutbyttebeskrivelsene som Lokførerskolen har for dagens stedbundne utdanning. I dette arbeidet må Lokførerskolen gjøre noen endringer i Forskrift om opptak, gjennomføring og eksamen for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk fagskole for lokomotivførere, FOR-2017-04-27-636.

Lokførerskolens styre har vedtatt å sende forskriftendringen på offentlig høring.

Endringer

Dagens forskrift er ikke tilpasset nye utdanningsformer. Skolen vil tilby nettbasert opplæring med samlinger i 2024.

Den vesentlige endringen i forskriften er at skolen har splittet tidligere § 3-3 frammøte og fravær i to nye paragrafer; § 3-3 Arbeidskrav og § 3-4 Fravær. Dette har medført noen følgefeil som påvirker andre paragrafer i forskriften.

§ 3-3 Arbeidskrav synliggjør at, i spesielt nettbaserte studier, må studenten forvente krav om studiearbeid (innlevering, oppgaveløsninger mv) for å kunne bli framstilt til eksamen. Dette kan også brukes i den stedbundne opplæringen.

I tillegg har skolen gjort to endringer som har «vært på vent» til skolen skulle endre forskriften. Det gjelder i § 2-2 Formell kompetanse.

Skolen har lagt til to nye punkt, fordi skolen har møtt tidligere studenter som ønsker å gjennomføre utdanningen på nytt etter at de har fått vitnemål. Skolen har vært i kontakt med andre utdanningsinstitusjoner, og mener at skolen må synliggjøre at det er et maksimalt antall ganger en kandidat kan søke studieplass.

Nye punkt:

  • (8) Søker kan ikke allerede ha vitnemål fra utdanningen de søker på.
  • (9) En student kan maksimalt søke to (2) ganger om opptak til samme studieprogram ved Lokførerskolen hvis studiet tidligere har vært påbegynt.

Høringssvar sendes innen 1. mai 2023 til post@lokforerskolen.no Merk e-post: Høringssvar forskrift.

Se opprinnelig forskrift her:

Forskrift om opptak, gjennomføring og eksamen for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk fagskole for lokomotivførere - Lovdata

Se endret forskrift her:

Endring av forskrift LOK - høring