Programmerer med sans for jernbanen

Lokførerskolen vokser, og har nå større behov for kompetanse på digitale flater. Vi er svært glade for å ha ansatt enda en IKT-rådgiver: Isak Kvalvaag Torgersen. Med han får vi styrket simulatorsenteret med mer bruk av blant annet VR-teknologi. At han også er interessert i samfunn, miljøvern og jernbane forteller oss at han er svært godt egnet til å jobbe på Lokførerskolen

Publisert: 05.10.2020 09.39 av Maria Dahl Oppdatert: 05.10.2020 09.39

Isak begynte egentlig på statsvitenskap på universitetet og tok en bachelorgrad i emnet, men fant seg ikke helt til rette i faget. «Jeg manglet en håndfast ferdighet som kunne anvendes inn i arbeidslivet», forteller Isak. Han søkte seg over til OsloMet og tok en ny bachelor innen anvendt datateknologi, og der trivdes han svært godt. Etter studiene jobbet han som webutvikler en stund, men da han fikk høre at Lokførerskolen søkte ny medarbeider innenfor programmering og 3D-modellering søkte han seg inn hos oss.

Jobben på Lokførerskolen

«Da jeg startet her for en måneds tid tilbake ble jeg raskt svært imponert over den jobben som er lagt ned i simulatorene», forteller Isak. Han er ambisiøs på simulatorsenterets vegne, og vil bidra med nye perspektiver og annen kompetanse. «Jeg ser fram til å være med på å løfte disse sentrale læremidlene enda et hakk.» For tiden jobber han med å sette opp flere VR-stasjoner som skal brukes i opplæringen av skifting. Han jobber også med simulering av togradio, og legger til rette for at studenter kan kjøre simulerte scenarier hjemmefra på egen PC.

Spilleren

«VR-teknologi og spillutvikling er av mine store interesseområder. Spillteknologi er svært interessant og fremtidsrettet å utvikle mot pedagogikk og undervisning», forteller han. Isak er en erfaren gamer selv, og har brukt mye tid på strategi- og rollespill både i og utenfor den digitale verdenen. Her finner han motiverende spillmekanikker med avansert problemløsning, case-problematikk og simulerte situasjoner. «Spill motiverer deg til å fortsette», sier Isak. «Du blir motivert til fordypning, og lar deg sette mikromål som gir mestringsfølelse med korte intervaller når du når målene. Spill gir deg stadige belønninger, og læringen går lettere. De tar barneskolens system med stjerne i boka når du har gjort noe riktig ett skritt videre. At du må handle for å komme videre på grunn det interaktive fører til større grad av hjerneaktivitet og bedre læring. Og du bruker både det visuelle, auditive og taktile for å løse problemene».

Isak ved en VR-maskin
Med initialene IKT (Isak Kvalvaag Torgersen) skulle man tro at Isaks karriere var forutbestemt, men Isak måtte innom en annen hovedinteresse som handler om statsvitenskap og samfunnsengasjement før han havnet på fagskolen vår. Foto: Kjetil Bull.

Aktiv deltaker i samfunnet

Isak er av typen som ønsker å delta aktivt inn i felleskapet. Miljøvern og det kollektive aspektet i samfunnet er viktige verdier. Jernbanen har en høy stjerne som bidragsyter til miljøvennlig felleskap, og kulturen innenfor jernbanen stemmer godt overens med hans politiske og verdimessige syn på samfunnsstrukturen. Dette var enda en grunn til at Isak søkte seg til Lokførerskolen, som er en del av Jernbanedirektoratet.

«Lokførerskolen er et godt eksempel på innovasjon i staten med kompetent og fremoverlent bruk av simulatorer og VR-teknologi. Dette er ganske unikt», kan Isak fortelle.

Hjemmeliv på Eidsvoll

Isak bor på Eidsvoll sammen med samboer. De er glade i friluftsliv og fisking, og tar ofte med seg svigerfamiliens hund ut på tur, en Kleiner münsterländer ved navn Mira. Akkurat nå sitter de og venter veldig på en bitteliten Engelsk springer spaniel som nå er helt nyfødt. Den blir en del av familien i desember!

Bilde av hunden Mira.

Her er Isak og Mira ikke så langt unna Angsjøen i Espedalen, Innlandet fylke. Foto: Isak Kvalvaag Torgersen.

Vi gleder oss til å jobbe sammen med Isak.