Nye, dyktige kjørelærere

Forrige uke holdt vi kurs for nye kjørelærere. Faglærer Bjørn Kristiansen har full kontroll, og ga en solid innføring i både planlegging, gjennomføring og evaluering av studentens opplæring mens de er ute i sporet. De 10 nye kjørelærerne var engasjerte og nysgjerrige på den nye rollen sin, og er spente på første møte med student ved siden av seg i førerrommet.

Publisert: 04.10.2021 09.42 av Maria Dahl Oppdatert: 04.10.2021 09.42

For å bli godkjent som kjørelærer for Lokførerskolen, må lokomotivførere gjennomføre et ukeskurs i pedagogikk. Der kan de lære å lære bort alle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som skal til for å bli en god lokfører.

I forrige uke kom en dyktig gjeng på 10 lokomotivførere fra mange ulike togselskaper til skolen. Der reflekterte de godt omkring den diamantformede didaktiske relasjonsmodellen, taksonomier og kommunikasjonsmodeller. De fikk nyttig informasjon om studiets oppbygning, opplæringsplan og om kjørelærers rolle i studentens opplæring. De fikk også prøve seg på presentasjon og undervisning, og trent mye på å gi gode, konstruktive tilbakemeldinger gjennom Bestemors lov.

Faglærer Bjørn

Det er Bjørn Kristiansen som har innført begrepet Bestemors lov på alle våre kjørelærerkurs. Hensikten med tilbakemeldinger bør i hovedsak være å framheve det som studenten gjør bra. Så tilbakemeldinger skjer gjennom først å framheve tre gode ting. Deretter kan lærer gi ett godt råd om hvordan studenten kan forbedre seg.

Et av høydepunktene var nok utprøving av kommunikasjon, både enveis-, falsk toveis- og full toveiskommunikasjon. Enveiskommunikasjon skjer når lærer snakker til studenten, uten å lytte etter svar. Falsk toveis er når studenten bare svarer ja eller nei, mens full toveiskommunikasjon skjer når begge parter er frie til å både stille og svare på spørsmål, og har en reflekterende dialog.

første gruppe
Halvparten av de nye kjørelærerne satt i ett rom og bygget LEGO, resten i et annet rom med samme mengde klosser. Ved hjelp av ulike kommunikasjonsmåter over togradio fikk de i oppgave å bygge identiske modeller.
Gruppe 2

Det var veldig interessant å se hvor og når kommunikasjonen fungerte, og når den sviktet.

Noe annet av det som engasjerte kursdeltakerne særlig var begrepene vurdering for læring og vurdering av læring. Det handler om at både student og kjørelærer må venne seg til å evaluere læringsutbyttet hver eneste dag for å sjekke hva studenten lærer, og eventuelt fylle på med kunnskap eller rydde opp i misforståelser og feiltolkninger. Det er viktig at studenten også vurderer sin egen læring for å legge merke til egen progresjon og for at studenten skal få et mer bevisst forhold til egen læringsprosess. Slik kan de bidra selv til å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger. Vurdering av læring skjer mot slutten, når kjørelærer skal begrunne hvorvidt studenten har bestått øvelseskjøring eller ikke.

Vi stilte med blanke ark, men har nå mye kunnskap om pedagogikk, og er godt forberedt til å ta med studenter.

Sitat fra en av våre nye kjørelærere.

Irma og Line

Skolen har tilgang til omtrent 360 godkjente kjørelærere, og kjørelærere finnes i et mangfold i alder, bakgrunn, erfaring, geografisk tilknytning, etnisitet og kjønn. Bare 10-15 av disse er kvinner. På dette kurset var det to kvinnelige deltakere – så nå har vi 12-17 kvinnelige kjørelærere hos oss. Det begynner å hjelpe på!

Irma Gjertsen fra Green Cargo til venstre, og Line Hassel fra Vy øst til høyre.

Kjørelærerkurs er interessante for kursdeltakerne, men også for oss ansatte som får treffe mange engasjerte lokførere og få innspill fra dem omkring pedagogiske problemstillinger. Alle kjørelærere deltar på årlige samlinger, i tillegg til det innledende kurset.

Vi gleder oss til å ha disse flotte, nye kjørelærerne i staben vår, og ser fram til et godt samarbeid om studentenes opplæring.