Nye kriterier for opptak

Lokførerskolen ønsker å åpne for flere søkere, og har justert kriteriene for opptak. De nye kriteriene gjelder for søknader som skal sendes inn i 2020, med gjennomføring av utdanningen i 2021.

Publisert: 10.09.2019 11.54 av Maria Dahl Oppdatert: 10.09.2019 11.54

Lokomotivførerutdanningen lyser ut årlig opptak med søknadsfrist på våren.

Antall studieplasser bestemmes av styret hvert år. Antall plasser baseres på hvor mange lokførere foretakene sier at de trenger.

Dersom skolen ikke får nok søkere til å fylle antall studieplasser ved opptaket om våren, kan skolen lyse ut høstopptak.

Når søknadsfristen er utløpt rangeres kvalifiserte søkere etter rangeringspoeng dersom det er flere søkere enn plasser. Deretter kalles det inn til yrkespsykologisk test og helsetest som må bestås for å få tilbud om plass. Skolen kaller inn så mange søkere som trengs til å fylle studieplassene som er satt opp. Når testene er utført og studenten har takket ja plasseres studentene inn i kull. Skolen klarer ikke å starte alle kullene samtidig på grunn av alle praksisperiodene, men vi starter normalt ett kull i januar, ett i mars, ett i mai og så videre utover året.

Opptakskrav

Lokomotivførerutdanningen mottar ofte flere søkere enn ledige studieplasser. Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng som de får på bakgrunn av karakterer i det skolen mener er sentrale fag.

For å søke Lokomotivførerutdanningen må søker ha:

Fullført og bestått norsk videregående opplæring med fagbrev innen for eksempel elektrofag, teknikk og industriell produksjon eller anleggsteknikk. Flere fagbrev er godkjente. Mer informasjon om hvilke fagbrev som kvalifiserer til søknad kommer snart. Ta kontakt med oss dersom det haster.

Eller

Fullført og bestått norsk videregående opplæring spesiell studiekompetanse. Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav:

  • Fysikk 1 eller
  • Kjemi 1 eller
  • Biologi 1 eller
  • Informasjonsteknologi 1 eller
  • Geofag 1 eller
  • Teknologi og forskningslære 1

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

  • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • bestått nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag eller
  • bestått 2-årig fagskoleutdanning etter studieordninger før rammeplan fastsatt av departementet i 1998/99

I tillegg må alle søkere:

Rangeringspoeng

Søkere som fyller det generelle opptakskravet tildeles rangeringspoeng etter Fagskoleforskriften. Se kapittel 3 om rangering.

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften)

 

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål