Populært studium!

Nå for tiden virker det som om «alle» vil bli lokomotivførere! Vi har i hvert fall fått et rekordhøyt antall søkere i år. Søknadsfristen var 1. mars, og i dag kan vi skryte av at vi fikk hele 1162 søkere. Og det er bra, for togselskapene trenger flere og flere lokomotivførere.

Publisert: 23.04.2021 06.16 av Maria Dahl Oppdatert: 23.04.2021 06.16

UNIT (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) har i dag, fredag 23.04.21 sendt ut pressemelding om årets søkertall til høyere utdanning. Der kan de fortelle at 2021 er et rekordår for søkning til høyere utdanning, og at 12 806 har søkt seg til høyere yrkesfaglig utdanning. Det betyr at 9.1 prosent av alle som har søkt seg til landets 495 yrkesfaglige studium, har søkt seg til Lokførerskolen.

Stort behov for lokomotivførere

I fjor økte vi antall studieplasser fra 120 til 144. I år smeller vi til med hele 168 plasser. Samtlige togselskaper melder inn til oss hvert år om sine behov for lokomotivførere framover. Det gjelder både innen passasjer-, godstrafikk og framføring av arbeidsmaskiner. Vi tilpasser antall studieplasser til bransjens behov. Det betyr at det sjelden er lokførerkandidater som går arbeidsledige lenge.

Vi ser at tallene stadig går opp! Vi trodde vi hadde nådd toppen i fjor, og ble gledelig overrasket over resultatene i årets opptak.

131 av søkerne våre var kvinner, hvilket utgjør 11,2 prosent av søkermassen. De fleste ønsker seg en bedre kjønnsbalanse i yrket, og fagskolen må arbeide hardere for å vise at yrket er en attraktiv arbeidsplass, også for kvinner.

Gjennomsnittsalderen på søkerne er 31, 5 år. Det stemmer overens med tidligere års tall.

geografisk tilhørighet
Det har skjedd en ganske liten endring i søkertallene våre når det kommer til geografisk tilhørighet. Tilhørighet er viktig, særlig for togselskaper stasjonert på andre steder enn Østlandet. Det er ikke alltid like lett for alle togselskapene å finne tilstrekkelig antall lokførerkandidater som er villige til å flytte på seg til deres område.

Vi ser at de fleste søkerne er fra Østlandsområdet. Det overrasker ikke, skolen har plassering i Oslo. Selv om bortimot halve studietiden på Lokførerskolen skjer med øvelseskjøring over hele landet, er det nok noen som kvier seg for å måtte pendle i et helt år. Dessuten er det mye togtrafikk i Østlandsområdet, og dermed også behov for mange lokførere som ønsker å bosette seg i den landsdelen.

Togselskaper som kjører i nord, vest og sør har også behov for å øke antallet lokførere, med ambisjoner om økt trafikk og hyppigere avganger. Lokførerskolen prøvde å gjøre grep for å rekruttere flere søkere derfra gjennom å annonsere mer i disse områdene. Dessverre ser det ikke ut som om disse grepene har hatt like stor effekt som vi ønsket oss. Forhåpentligvis vil kampanjen også ha langsiktig innvirkning på søkertallet.

Kanskje sitter det noen nå og jobber for å kvalifisere seg og skaffe seg flere rangeringspoeng slik at de klare for neste års opptak? Vi ønsker dem velkommen! Neste søknadsfrist er 1. mars 2022.

Vurderer du eller en du kjenner å bli lokomotivfører?

Les om kvalifisering og rangering her.