Mye å feire!

Kunnskapsdepartementet har offentliggjort årets søkertall for fagskoler. Norsk fagskole for lokomotivførere har igjen fått rekordmange søkere. Det ble 12 246 søkere til de fagskolene som omfattes av Samordna opptak i år. Blant dem har hele 10,6 prosent søkt seg til oss. Det er 1298 søkere til Lokførerskolen 🥳🎈

Publisert: 27.04.2022 13.29 av Maria Dahl Oppdatert: 27.04.2022 13.29

Kunnskapsdepartementet har i dag sendt ut pressemelding om årets søkertall til høyere utdanning i Norge. De forteller om en liten nedgang i antallet søkere til fagskoler, men om en stor oppgang for Lokførerskolen. Der forteller de at blant fagskoleutdanningene er det størst konkurranse om plassene til lokomotivførerutdanningen, med 7,6 søkere til hver av de 168 studieplassene. Vi er også det fagskolestudiet som har flest førstevalgssøkere!

Det er ikke overraskende at lokførerutdanningen er populær. På ett år får du en spennende utdanning med mye praksis, og en godt betalt jobb i den andre enden. Generelt er fagskoleutdanning et veldig godt valg. Vi vet at vi vil trenge mange dyktige fagfolk i hele landet fremover og mange bedrifter sier de mangler folk med høyere yrkesfaglig utdanning.

Det er minister for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe, som sier dette.

For å bli lokomotivfører, må du gjennom ett år på Lokførerskolen. Omtrent halve studietida skjer i praksis med en erfaren kjørelærer ved siden av deg. Da blir du lokførerkandidat, og kan søke deg jobb hos togselskaper over hele landet. Etter noen måneders intern opplæring i selskapet, blir du sertifisert, og kan sette deg bak spakene i førerrommet. Og der kan du la det stadig skiftende, flotte landskapet fyke forbi, og nyte utsikten til Norge, bak spakene til verdens beste transportmiddel.

Mange, mange søkere

Årets digitale markedsføringskampanje ble vist på ulike medier gjennom annonser, lengere filmer, kortere filmer og omtale i artikler. Vi benyttet både nettaviser og sosiale medier som plattform. Lokførerskolen markerer seg også gjennom mer tradisjonelle medier.

Tabell som viser antallet søkere fra 457 i 2018 til 1298 i 2022.
Vi hadde tre overordnede mål for kampanjen: 1) Mange søkere 2) Flere søkere fra nord og sør 3) Flere kvinnelige søkere. Og jammen oppnådde vi alle tre målene.

Søkertallene har økt fra år til år, til rekordhøye 1298 nå i 2022. Vi trenger selvfølgelig ikke så mange, men mange søkere gjør at vi kan ta inn de beste. Dessverre skuffer vi også mange i prosessen. Og det er mange som bruker det året de må vente med å søke neste gang til å skaffe seg flere rangeringspoeng, gjennom relevant yrkeserfaring eller et høyere karaktergjennomsnitt. I år har vi 168 studieplasser å tilby.

At andelen kvinnelige søkere også har økt er særlig gledelig. Lokomotivføreryrket har dessverre en skjev kjønnsbalanse, uten at det er noen særlig grunn til det. Kvinner har vel så gode forutsetninger for å bli solide lokførere som menn. Lokførerskolen fronter kvinner i det meste av markedsføringsmaterialet, og ønsker med det å vise at skolen og yrket er attraktivt for alle.

Gjennomsnittsalder hos søkere er 31,5 år, slik det har vært i mange år. Vi har søkere – og studenter - fra 20 opp til 55 år.

Skole for hele landet

Samtlige togselskaper melder inn til Lokførerskolen hvilke behov de har til nyutdannede lokførerkandidater, og vi tilpasser antall studieplasser til bransjens behov. Det fører til at det sjelden er uteksaminerte studenter som går arbeidsledige lenge.

Tabell som viser antall søkere fra ulike områder i landet,

Flere togselskaper fra nord og sør, innen både passasjer- og godstrafikk, har meldt inn store behov for lokførere. Da trenger vi studenter som ønsker å bosette seg i nærheten av deres stasjoneringsområder. Derfor er økningen av søkere fra nord og sør også noe vi gleder oss over.

Lokførerskolen har rullerende oppstart for å kunne legge puslespillet rundt tilgjengelige læringsmidler og kjørelærere. Etter årets opptak kan ett kull starte opp i august, ett i september og ett i oktober 2022. Opptaket gir også studenter til  januar, februar, mars og mai 2023.

Vi gleder oss til å treffe dem alle!

Les pressemelding om årets mest populære studier på regjeringen.no

Bildet øverst i artikkelen er hentet fra Unsplash.