Vi har åpnet for søknader

Vi har åpnet for søknader til Lokførerskolen gjennom Samordna opptak. Opptaket gjelder oppstart på skolen i september, november og desember 2020, samt januar, februar, april og mai 2021.Søknadsfrist er 1. mars.

Publisert: 11.02.2020 08.38 av Monica Hammertoft Kaddour Oppdatert: 11.02.2020 08.38

Husk å legge ved all relevant dokumentasjon innen søknadsfristen 1.mars. Relevant dokumentasjon er f.eks vitnemål og fagbrev. Det er ikke mulig å ettersende dokumentasjon etter søknadsfristen. 

Her finner du informasjon om opptakskrav og poengberegning for fagskoler.

Søkere som har fag- eller svennebrev kan få inntil 10 poeng for relevant yrkespraksis. Med relevant yrkespraksis menes praksis fra yrket søkeren har fagbrev innen. Relevant yrkespraksis gir 1 poeng per 6. måned i tilsvarende 100 prosent stilling. Dette kan f.eks dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som viser hva du har arbeidet med og i hvilken periode.

Læretid og yrkespraksis som inngår i grunnlaget for å gå opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat gir ikke poeng. 

Les mer om hvordan du søker her.