Rekordhøyt søkertall

Søknadsfristen for opptak til Lokførerskolen gikk ut 1. mars 2020. Det er tydelig at svært mange gjerne vil bli lokomotivførere! Vi har et rekordhøyt søkertall i år.

Publisert: 24.04.2020 12.43 av Maria Dahl Oppdatert: 24.04.2020 12.43

UNIT (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) inviterte til pressekonferanse om årets søkertall til høyere utdanning i dag, fredag 24.04.20. Der fremhevet direktør Roar Olsen Norsk fagskole for lokomotivførere med særlig høye søkertall. Det er 9432 søkere til fagskolene i år. Hele 10,6 prosent av dem har søkt seg til Lokførerskolen.

Vi er stolte over å tilby en attraktiv utdanning, og yrket er mer i vinden. Alle Norges togselskaper melder om økt behov for lokomotivførere, både innen passasjertrafikk, godstrafikk og i infrastrukturselskapene. I opptaket i år øker Lokførerskolen antallet studieplasser fra 120 til 148. Denne økningen skyldes innspill fra alle togselskapene, inkludert tilbyderne av de nye trafikkpakkene.

Årsaken til at Lokførerskolen får flere søkere er nok at det er mer fokus på yrket i samfunnet generelt, at det er gjort endringer i skolens opptakskrav, samt at skolen har hatt mer fokus på markedsføring og rekruttering.

Det er tydelig at Lokomotivføreryrket er attraktivt for mange, Folk ønsker seg stabile yrker som krever kort utdanning, der man kan bidra til miljøvennlige løsninger. Dette er det første året fagskolene inkluderes i det nasjonale, samordna opptaket. At fagskolene har blitt tatt med er bra for hele den yrkesrettede sektoren.

Endringer i opptakskrav

Opptakskravene for Lokomotivførerutdanningen er revidert før årets opptak. Flere fagbrev kvalifiserer, og for de som har studiekompetanse er flere realfag mulige å kombinere med matematikk. Det gis også flere poeng til de som har fagbrev, ifølge fagskoleforskriften. Les mer om opptakskrav og rangering på nettsiden.

En tabell som viser antall søkere 998
Antallet søkere har økt jevnt og trutt de siste årene. I år har tallet gjort et kraftig hopp. Nå det 6,5 søkere til hver studieplass.

Endringer i markedsføring

Gjennom de siste to rekrutteringskampanjene våre har det vært ekstra fokus på å rekruttere kvinner. Kampanjene kjøres digitalt rettet mot lokal- og rikspresse i tillegg til sosiale medier. Hovedmålgruppen har vært lesere fra Nord-Norge, Østlandsområdet, Vest-Norge og Midt-Norge, særlig Nordland, Hordaland, Rogaland, Buskerud og Trøndelag, med alder fra 25 – 45 år.

Vi ser at vi må fortsette å ha fokus på kvinner, og øke satsingen på områder utenfor Østlandet, særlig mot Nord- og Sør-Norge. Rekrutteringskampanjen i år brukte korte filmer i tillegg til annonser. Dette slo godt an, og er nok et viktig punkt i vurderingen av statistikken. Antall treff på nettsiden vår økte med nesten 70 prosent i perioden disse filmene sirkulerte. 

Tabell som viser geografisk tilhørighet for søkerne

Vi må justere målgruppen for markedsføring for å få flere søkere fra særlig Nord- og Sør-Norge. Det er økende behov for lokførere på alle banestrekningene i Norge.

Lokførerskolen har søkere i alle aldre, fra 20 til 60 år. Gjennomsnittsalderen er rundt 32 år, dette tallet endrer seg lite fra år til år.

Videre planlegging

For å tilrettelegge for samfunnets økte behov for lokomotivførere planlegger vi gjennomstrømming av flere kull, og flere studenter i hvert kull i årene fremover.

Vi gjør også store investeringer i utvikling av simulatorer og VR- teknologi for å styrke den praksisnære undervisningen. Vi ansetter ekstra personell, flere faglærere og en ekstra stilling innen programmering.

Ottar Haslestad med VR-briller

Fagsjef for simulatorsenteret, Ottar Haslestad, viser VR-teknologi som tas i bruk for å øke studentenes læring.

De ansatte ved Lokførerskolen har høstet verdifull erfaring med tilpasning til fjernundervisning og bruk av teknologi i perioden med smittetrussel, slik at vi også på lengere sikt har høyere kompetanse på dette. Dette fører til mer tilpassede og varierte undervisningsmetoder, noe som vil gi studentene våre enda dypere og mer kompleks kompetanse.

Vi er stolte over den høye kvaliteten vi har på utdanningen vår, og glade for at mange søkere ser at yrket er attraktivt.

Rektor Kai Erik Jensen