Søkere til Lokførerskolen

De siste årene har våren vært svært arbeidskrevende for Lokførerskolens studieadministrasjon. Det er generelt mye å gjøre og følge opp, og når vi får rekordmange søknader til studiet hvert år, blir det vanskelig å rekke over alt. Samordna opptak åpner for søknader i begynnelsen av februar, og søknadsfrist hos oss er 1. mars. Vi har nå ansatt to erfarne saksbehandlere som skal være hos oss i tre måneder. Slik kan vi få gått igjennom søknadene raskere, og det blir enklere for oss å følge opp hver enkelt søker.

Publisert: 07.01.2022 10.35 av Maria Dahl Oppdatert: 07.01.2022 10.35

De siste årene har søkertallet til Norsk fagskole for lokomotivførere økt fra 446 i 2016 til 1162 i 2021. Det er lite som tyder på at yrket blir mindre populært. Som ferdigutdannet lokomotivfører får du en trygg og forutsigbar arbeidsplass, en variert jobb og svært gode kolleger. Du jobber i turnus og får reise mye, og det er få yrker som har like god utsikt fra arbeidsplassen sin som lokomotivførere har. Ikke minst er arbeidet godt lønnet, og studiet tar bare ett år. Jernbane er og har vært satsingsområde for regjeringen lenge, og selskaper over hele landet trenger flere lokomotivførere for å kunne gi det tilbudet de ønsker å gi.

Selvfølgelig ønsker mange seg denne jobben!

Kvalifiserer din bakgrunn til å søke Lokførerskolen?

Kort sagt er kriteriene for å kunne kvalifisere som søker til fagskolen at du må ha fullført og bestått norsk videregående opplæring, med enten et av de godkjente fagbrevene, eller med spesiell studiekompetanse.

Den mer detaljerte beskrivelsen av kvalifiseringskriteriene finner du her:

Søk lokomotivførerutdanning (lokforerskolen.no)

Saksbehandling

Studieadministrasjonen går gjennom alle søknader, og rangerer kvalifiserte søkere etter poeng. De med høyeste antall poeng må gjennom helsetester før de får tilbud om studieplass. Søknadsprosessen skjer gjennom Samordna opptak. Studieadministrasjonen har nå fått hjelp til å utføre gjennomgangen av søknader, gjennom to innleide, erfarne saksbehandlere.

Jeg har snakket med saksbehandler Are Myrtrøen. Are har blant annet vært ansatt på Politihøgskolen, og har jobbet med opptaket der. Han har også jobbet med nasjonale prøver på Universitetet i Oslo.

«Mye med opptaket og kvalifiseringen til Politihøgskolen er ganske likt Lokførerskolen», kan Are fortelle. «De har også krav om videregående opplæring og godkjente helsetester, både test av fysisk og psykisk skikkethet til yrket. På grunn av gjennomføring av disse testene har både Lokførerskolen og Politihøgskolen en tidligere søknadsfrist enn annen høyere utdanning, nemlig 1. mars.»

Are Myrtrøen

Are Myrtrøen har vært med på flere intense opptaksperioder tidligere, og tåler tidspress godt. Nøkkelen til å lykkes med denne typen arbeid er å holde hodet kaldt og ha et øye for detaljer, forteller han. Under intervjuet skjønte skolen at Are er vant til å være nøyaktig og dobbeltsjekke all informasjon søknaden gir, før han sier seg ferdig. Og da forsto vi også at han var et klart valg for stillingen. Foto: Privat

«Lokførerskolen har et mindre antall studieplasser enn det Politihøgskolen har, så utfordringen ligger nok i antallet søknader. Hvis noen glemmer å legge ved nødvendige dokumenter som for eksempel vitnemål, fagbrev og eventuelle attester på yrkespraksis, kan vi bli forsinket.» Søkere har selv ansvar for å laste opp nødvendig dokumentasjon.

"Alle fagbrevene er nytt for meg", sier Are. "Søkere til Lokførerskolen får ekstra poeng dersom de har ett eller to fagbrev, og har de karakteren Meget godt på fagbrevet, får de enda flere poeng."

Lokførerskolen godkjenner 115 ulike fagbrev. Sjekk om du kvalifiserer til å søke her:

Kvalifiserer du til lokførerutdanningen? (lokforerskolen.no)

Antall søkere har mer enn doblet seg de siste årene, og vi forventer høye søkertall i år også. Vi er veldig glade for å få hjelp fra to erfarne saksbehandlere Ane Haugen Jordal, studieinspektør ved Lokførerskolen
Studieinspektør Haugen Jordal

Søkere får svar på søknaden gjennom Samordna opptak 20. mai. Svarfristen er 27.mai. Lokførerskolen krysser fingrene for søknader fra alle de beste søkerne. Da kan vi utdanne de beste lokførerkandidatene!

 

Foto øverst i artikkelen: Wesley Tingey på Unsplash