Simulert togframføring

Vi på Lokførerskolen er stolte over simulatorsenteret vårt!

Publisert: 07.02.2019 11.37 av Maria Dahl Oppdatert: 07.02.2019 11.37

Lokførerskolen er svært stolte over simulatorsenteret. Simulering brukes mye i undervisningen, og er populært blant både studenter og instruktører. På senteret kan vi finne store togsimulatorer, til forveksling likt førerhuset på Flytoget. I tillegg brukes mindre desksimulatorer for større grupper. I simulator kan lokførerstudentene prøve ut det de lærer i klasserommet, uten å risikere liv og lemmer.

Jeg har snakket med fagsjef Ottar Haslestad og rådgiver Hallgeir Olsen som utvikler og drifter simulatorsenteret.

Hva viser simulatoren?

Strekningen simulatorene viser er mellom Drammen og Eidsvoll. På denne strekningen får studentene trent på alle mulige situasjoner som kan oppstå på jernbanenettet over hele Norge. Simulatorene kan kjøres i godstog eller passasjertogmodus. De store togsimulatorene er til forveksling lik førerhuset på Flytoget, kan Ottar fortelle. Flytoget var med som samarbeidspartner da de store simulatorene ble etablert i 2010.

Student i togsimulator
Student i togsimulator. Foto: Rune Fossum

Hva er en desksimulator?

De små desksimulatorene ble innført som et ekstra hjelpemiddel da ERTMS-systemet kom. De har lenge dekket et behov for opptrening i det nye signalsystemet langs sporet. Den store fordelen her er at man har en kjør/frys-funksjon som gjør at studenten kan stoppe opp ved en gitt situasjon og studere nærmere hva som skjer. Simulatoren viser problemstillinger som kan løses mens studenten ser på den aktuelle situasjonen i simulatoren. Fagsjefene beskriver behov, og Hallgeir skreddersyr løsninger og scenarier som brukes i undervisningen.

«Studentene får trygg og effektiv læring av alle mulige situasjoner som kan oppstå i sporet, inkludert avvikssituasjoner.» 

De mindre desksimulatorene er mye i bruk, forteller Hallgeir. Instruktørene bruker dem i undervisningen, og når det er tomt er det fritt fram for alle studenter å sette seg ned og øve på situasjoner. Det sitter ofte studenter langt utover kvelden og øver her.

Studenter ved desksimulator
Studenter ved desksimulator Foto: Rune Fossum

«Undervisningen flyttes fra whiteboard og powerpoint til simulatoren. Studentene aktiviseres og bruk av simulatoren gir effektiv læring.» 

Trygg og grundig læring

Både instruktører og studenter er svært fornøyde med simulatoranlegget på Lokførerskolen, forteller rektor Kai Jensen. Studentene får et høyt læringsutbytte, og undervisningen effektiviseres. Det kan selvfølgelig ikke erstatte læringen som skjer med hjelp fra en kjørelærer ute i sporet. Simulering kan likevel forberede studentene godt og gir dem anledning til dyp læring av de ulike situasjonene. I sporet er man avhengig av at situasjoner kan oppstå for at studenten kan lære, i simulatoren får de alle muligheter presentert. Studenten får anledning til strukturert problemløsning selv i risikoutsatte situasjoner.

Hva mer kan simulatorsenteret tilby?

  • Vi har i samråd med UIC (International union of railways) utviklet et gratis MOOC (massive open online course) i bruk av ERTMS. Den første delen av kurset er tilgjengelig nå. Resten er under utvikling.
  • I simulatorsenteret har vi bygget opp en testbenk for ATC (automatisk togkontroll om bord på toget). Denne brukes mye av signalmontører og andre interesserte for dypere læring av hvordan ATC-systemet virker.
  • Simulatorsenteret kan kjøre kurs for togselskaper som ønsker å se norsk regelverk i praksis, og øve på avvikssituasjoner som vanskelig å trene på ute.
  • Vi har også hatt besøk av representanter fra Alstom i Belgia som har trengt kunnskap om ombordutrustning. Ved slike henvendelser setter vi opp et eget program med simuleringer som er nyttige for dem.
  • Vi skreddersyr kurs og gjennomganger etter behov. Ta kontakt for å høre mer.
Signalmontører ved testbenk ATC
Signalmontører ved testbenk ATC. Foto: Maria Dahl

«Det er mange utenlandske simulatorutviklere som er imponert over systemet vårt, og som ser nye muligheter når de kommer på vårt senter.» 

Hvilke planer har dere for fremtiden?

Det vi jobber mest med nå, forteller Ottar, er det vi kaller Digiskift. Det står for skifteopplæring på digitale plattformer, simulert i en virtuell virkelighet gjennom VR-briller. En viktig del av lokføreropplæringen er å kunne flytte jernbanemateriell inne på et stasjonsområde eller sidespor, å kunne koble vogner og annet materiell til og fra et lokomotiv og å kunne lede dette inn på annet spor ved hjelp av en sporveksel. Studentene bruker mye tid på denne opplæringen, og muligens kan læringen fordypes og effektiviseres ved hjelp av digitale hjelpemidler. På dette prosjektet samarbeider vi med NTNU på Gjøvik. Vi får støtte fra tre bachelorstudenter som skal bruke dette som en del av sin utdanning.

Ottar Haslestad med VR-briller
Ottar tester VR-briller. Foto: Rune Fossum

Vi har tro på at dette prosjektet blir til stor nytte for studentene, forteller Hallgeir. Studentene får lære om konseptet skifting. Det vil ikke erstatte den fysiske praktiske skifteopplæringen, men vil gi et godt grunnlag for det som skjer ute i sporet.