Har du søkt på Lokførerskolen? I dag får du svar!

I dag mottar 996 søkere til lokomotivførerutdanningen svar gjennom Samordna opptak. Selv om du ikke får tilbud om plass i hovedopptaket er det fremdeles muligheter.

Publisert: 19.05.2020 06.54 av Maria Dahl Oppdatert: 19.05.2020 06.54

Søkere som ikke får tildelt plass til hovedopptaket kan fortsatt bli invitert til helsetest og yrkespsykologisk skikkethetstest og få tilbud om plass på Lokførerskolen. Helsemyndighetenes tiltak under koronaepidemien har ført til at vi har måttet utsette disse testene i forbindelse med opptaket. Vi vil derfor måtte fylle noen plasser utover i suppleringsopptakene vår/sommer etter at medisinske tester er gjennomført.

Norsk fagskole for lokomotivførere har mottatt nesten 1000 søkere og planlegger å kalle inn over 200 søkere til helsetester i løpet av våren og sommeren. Vi kaller inn søkere som fyller opptakskrav til formell utdanning til tester, basert på rangeringspoengene søkerne er tildelt i opptaket. Du kan lese mer om poengberegning på nettsidene til Samordna opptak.

Fordi testene er ressurskrevende gjennomfører skolen bare medisinske tester fram til studieplassene er fylt opp. Det er opprettet 148 studieplasser i forbindelse med opptaket i mars 2020. Vi håper å være ferdig med alle tester før 6. suppleringsopptak, som kjøres av Samordna opptak 1. juli.

Har du spørsmål om dette kan du sende en e-post til post@lokforerskolen.no eller ringe oss på hverdager i skolens åpningstid nr 990 99 949.