Er studentene våre fornøyde med oss?

NOKUT ber hvert år fagskolestudentene svare på spørsmål om hvor fornøyde de er med kvaliteten på skolen de går på. I fjor fikk vi svært gode resultater på undersøkelsen. I år er vi enda mer spente. Undersøkelsen er sendt ut til alle aktuelle studenter.

Publisert: 20.04.2020 08.39 av Maria Dahl Oppdatert: 20.04.2020 08.39

For tredje gang bes norske fagskolestudenter svare på spørsmål om studiehverdagen sin i NOKUTs årlige undersøkelse, Studiebarometeret for fagskolestudenter. Svarene som studentene gir er viktig kunnskap for hele fagskolesektoren. I år er det rekordmange fagskolestudenter som har fått tilsendt undersøkelsen. Ca. 17.000 fagskolestudenter, fordelt på over 600 utdanningstilbud ved 67 fagskoler kan nå bidra med sine tilbakemeldinger til fagskolene. 

–Studiebarometeret for fagskolestudenter har blitt den viktigste kilden til kunnskap om kvalitetstilstanden i fagskolesektoren. Dette er studentenes egen stemme. Mange fagskoler benytter barometeret i sitt eget kvalitetsarbeid. Barometeret er også viktig for å kunne se ulike fagskoler og ulike fagskoleutdanninger i sammenheng, sier analysedirektør i NOKUT, Ole-Jacob Skodvin.

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

I fjor fortalte studentene på Lokførerskolen at de er svært fornøyde sammenlignet med andre fagskolestudenter. Vi håper de er like fornøyde i år.

Les mer om resultatene av fjorårets undersøkelse her.

Egne korona-spørsmål

For at man skal kunne sammenligne svarene fra år til år, er det viktig at det er kontinuitet i hvilke spørsmål som stilles og hvordan. Slik er det i år også, men det er ikke til å komme utenom den svært ekstraordinære situasjonen som hele landet har vært i denne vinteren og våren. Derfor har NOKUT denne gangen inkludert spørsmål om hvordan koronakrisen har påvirket studiesituasjonen og hverdagen til studentene.

– Vi mener det kan være lurt å spørre studentene om de har opplevd at studiekvaliteten deres er blitt påvirket av koronautbruddet, særlig når det gjelder nye arbeidsformer. Men hoveddelene av spørreundersøkelsen skal likevel handle om hvordan fagskolestudenten har opplevd kvaliteten i det ordinære studietilbudet, sier analysedirektør Skodvin.

Fakta om fagskolene

Fagskolene tilbyr ca. 1000 ulike studietilbud, men til enhver tid er det kun cirka 600 studier med aktive studenter. Våren 2020 var det registrert 69 fagskoler i DBH fagskole. Noen få av disse hadde ikke aktive studenter. Antall fagskolestudenter er til enhver tid mellom ca. 14 000 og 17 000.

Delta i undersøkelsen

Er du student ved Lokførerskolen? Da skal du ha mottatt en e-post med lenke til undersøkelsen. Dette gjelder studenter som startet før årsskiftet. Vi er veldig spente på hva dere vil svare. Undersøkelsen stenges 14. mai.