Studentombud

Lokførerskolen har inngått avtale med de andre fagskolene på Østlandet for felles studentombud.

Publisert: 24.02.2020 14.44 av Maria Dahl Oppdatert: 24.02.2020 14.44

Dersom du opplever et problem på Lokførerskolen er det viktig at du melder fra til kontaktlærer eller skolens administrasjon. Alle kull har oppnevnt tillitsperson som kan føre sakene videre. Dersom du ikke blir hørt eller får svar kan du kontakte studentombudet.

Lokførerskolen har inngått avtale med de andre fagskolene på Østlandet for felles studentombud organisert gjennom Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Studentombudet skal være en uavhengig og nøytral bistandsperson for studenter ved fagskolene dersom man trenger råd og hjelp knyttet til studiesituasjonen. Ombudet har taushetsplikt og er helt gratis.

Les mer om samarbeidet her:

Fagskolene på Østlandet har fått studentombud

Se også USN om studentombudet her:

Studentombud for fagskolene