Påfyll for studentene

Lokførerskolen inviterte til studentsamling denne uken. Ikke alle kunne delta, men samlingen ble tatt opp slik at alle studentene våre kan få innholdet med seg. Vi inviterte representanter fra ulike togselskaper, og Green Cargo, Flytoget og Vy hadde mye interessant å lære studentene våre.

Publisert: 07.09.2021 11.25 av Maria Dahl Oppdatert: 07.09.2021 11.25

Green Cargo om hybridlokomotiv

Green Cargo var representert ved Teknisk leder Bjørn Nordby-Kringli og Togdriftssjef Torbjørn Solberg. Temaet var selskapets nye hybridlokomotiv, Eurodual, samt hvordan det er å være lokomotivfører på godstog.

Hybridlokomotiv er nye typer lok som kan kjøre både på diesel og på strøm, forteller Bjørn Nordby-Kringli. Vi fikk høre om dette spesielle lokomotivets egenskaper, og sett filmer om hvordan dette fungere. Overgangen fra diesel til strøm kan skje mens toget er i fart.

lokomotiv
Eurodual er Green Cargos nye lokomotivtype. Solberg og Nordby-Kringli fortalte at Green Cargo går foran med denne type tog. Driftsformen er nødvendig på flere banestrekninger som Røros- og Solørbanen. Det blir også aktuelt når Nordlandsbanen etter hvert blir elektrifisert. Hybridloket kan dra større mengder med gods. Da blir trafikken mer kostnadseffektiv, i og med at de trenger færre lokomotiv. Green Cargo har to av denne typen nå, men planlegger innkjøp av flere i høst.

 

Å være lokfører på gods

Det å være lokomotivfører på godstrafikk er annerledes enn det å kjøre passasjerer. Godstrafikk har lite samkjøring med passasjertrafikk, og passasjertog blir ofte prioritert i sporet, kunne Solberg fortelle. Fører har mye tjeneste på nattetid, og om vinteren kan det bli kaldt dersom noe skjer underveis. En annen ulikhet er at det sjelden er mer enn én person i lokomotivet, og det kan være tøft ved ulykker, men kommunikasjonsflyten med togledelsen er god. Annet ansvar er uttak av tog, klargjøring og lastkontroll, bremseprøve, barrierer og retardasjonskontroll. Strekningskunnskap og god kjøreteknikk er svært viktig. Det at toget ofte er på bortimot 1500 tonn og kan være opptil 650 meter langt, kan gi mange utfordringer, særlig ved dårlig vær og glatte skinner.

Det er helt enorme krefter som må til i godstrafikken, kunne Solberg fortelle, og det er bare de tøffeste lokførerne som kan kjøre gods.

Sikkerhetsrådgivere i Green cargo

Togdriftssjef Torbjørn Solberg og Teknisk leder Bjørn Nordby-Kringli fra Green Cargo mener det er de tøffeste lokførerne som kjører godstrafikk.

 

Flytogets nye flytog

Seniorrådgiver i Flytoget, Espen Narum, er ansatt i prosjektgruppen som arbeider med nyanskaffelsen de nye flytogene, type 78. Han kom for å fortelle studentene våre om den imponerende nyanskaffelsen.

Seniorrådgiver Espen Narum fortalte om de nye togsettene Flytoget har tatt i bruk.

Flytoget opplevde fulle tog, og prognosene fortalte om økning i trafikken. Anslaget var på 50 prosent økning, og det ble behov for flere kjøretøy. Det spanske selskapet CAF vant anbudet, og modellen er nylig satt i trafikk. Modellen er tilpasset norske forhold ut fra CAFs modell Oaris. Disse åtte nye 78-settene blir et supplement til de 16 gamle 71-settene, og øker dermed kapasiteten slik prognosene viser.

Flytoget

Den nye flymodellen har fire vogner, er 103 meter langt, veier 236 tonn og har 243 sitteplasser. Dette skal kjøres mellom Oslo og Gardermoen på 19 minutter i 210 km/t. De nye togene er enda mer energiøkonomiske, og er tilrettelagt for universell utforming. Togsettene har lavgulvsvogn slik at rullestolbrukere kan trille hindringsfritt i vognen, samt trappefri inngang til øvrige vogner.

 

Vy om Synergi og hendelser

Lokomotivfører og sikkerhetsrådgiver Torgeir Lund og sikkerhetsrådgiver Torgrim Fossnes i Vy øst bidro på studentsamlingen med kunnskap og refleksjoner omkring trafikksikkerhet.

Det digitale verktøyet for registrering av avvik og uønskede hendelser kalles Synergi. Systemet gir muligheter til å avdekke og få kontroll på fakta, for å gjøre forbedringer relatert til MTO (menneske, organisasjon og trafikk). Systemet overvåker topphendelser, og gir grunnlag for risikoanalyser og beslutninger av tiltak for forbedring av trafikksikkerhet. Bane NOR bruker også dette systemet.

Lokomotivfører og sikkerhetsrådgiver Torgeir Lund (t.v) og sikkerhetsrådgiver Torgrim Fossnes fra Vy øst.

En av feilene lokførere kan gjøre er å behandle dobbeltsett som enkeltsett, og ikke åpne riktige dører for av- og påstigning ved holdeplass. Dersom denne hendelsen fører til at passasjerer går av toget gjennom åpen dør utenfor plattformen, kan det skje ulykker.

Ved rapportering av en slik hendelse må trafikksikkerhetsrådgiver vurdere kontakt med lokfører og andre som er involvert i hendelsen for å utføre en risikoanalyse. Innmeldingen av hendelsen kan skje av lokfører selv, av ombordansvarlig eller av en reisende. Alle kan gjøre feil, og det er viktig at alle hendelser blir meldt inn med høyt detaljnivå.

Studentreaksjoner

Studentene Bjørn Sveigdalen og Laila Våtvik fra kull 6-20 skal ta avsluttende eksamen i november. Tiden for å velge arbeidsplass nærmer seg, og de var svært interesserte i å høre om både gods- og passasjeralternativene. Bildet øverst i artikkelen er av dem.

«Det var en meget bra samling,» var de enige om. «Vi fikk god informasjon fra de ulike togselskapene, og bedre innsikt i hva de ulike togselskapene kan tilby.»

Flere studenter var enige i dette. Og i lunsjen ble det pizza og brus!