Studentsamling våren 2020

Skolen arrangerer studentsamlinger to ganger i året. Der inviterer vi alle studenter inn til informasjon om hvordan vi jobber, og hva vi planlegger for fremtiden.

Publisert: 03.06.2020 10.49 av Maria Dahl Oppdatert: 03.06.2020 10.49

I år ble alle studenter invitert til møte i vår nye samhandlingsplattform TEAMS.

På grunn av koronaepidemien er det mindre aktivitet i skolebygningen vår i Jernkroken nå. Nettundervisning blir gjennomført i hvert fall frem mot sommeren, og alle kull har fått forlenget studieløp.

Ett kull er prioritert til øvelseskjøring. Hele kull 5-19 skal få gjennomført øvelseskjøring før de skal ha eksamen i august. Vi jobber med foretakene for at flere studenter får øvelseskjøre, men smittevern i førerhuset er viktigst.

Vi gjennomfører også noe skifteopplæring på skolen i tillegg til simulatorkjøring. Kull 6-19 har skifteopplæring på Elverum, mens 1-20 venter på første øvelseskjøring. Kull 2-20 gjennomfører simulatorkjøringer på skolen, og 3-20 har nettundervisning. Det siste kullet 4-20 hadde oppstart på nett, og fortsetter med undervisning på nett for å ta eksamen førerbevis.

Skolen er svært oppmerksomme på regler for smittevern. Alle studenter som er i skolebygningen må følge veileder for smittevern.

Studenter ser på presentasjonen på skjerm
Studenter fra kull 2-20 fulgte samlingen fra simulatorrommet på skolen. Foto: Kjetil Bull

Rektor Kai Erik Jensen og studieinspektør Ane Jordal Haugen informerte videre om prosjekter som foregår på skolen for å forbedre undervisning, utvikling av pedagogiske metoder, ny læringsplattform, ny simulatorsoftware, digital skifteopplæring med VR-teknologi, ny modelljernbane, fagområdegodkjenning og internrevisjon.

Videre ble 2019 oppsummert med fokus på opptak, gjennomføring, evaluering og utvikling. Vi er spesielt glade for at studentene uttrykker at de er fornøyde med skolen gjennom studentundersøkelsen Studiebarometeret.

Se presentasjonen her (pdf)