Studentsamling vår 2023

To ganger i året inviterer Lokførerskolen alle studentene på skolen til et informasjonsmøte. Det blir en liten time med masse informasjon – i et stappfullt lokale.

Publisert: 17.01.2023 13.11 av Maria Dahl Oppdatert: 17.01.2023 13.11

Denne gangen handlet studentsamlingen om den nye varianten av lokomotivførerutdanningen – nettbasert med samlinger. Det kom også informasjon fra fagsjef for infrastruktur, Morten Mattsson, fra fagsjef for kjøretøy og skifting, Øyvind Gunnestad, og fra fagsjef for praksis, Arnt Einar Hansen.

Om nettbasert studieforløp

Faglærer Mikael Persson og koordinator Silje Stenersen er prosjektledere for det nye studieforløpet. NOKUT har godkjent en variant av lokførerutdanningen, der kursdeltakerne kan gjennomføre utdanningen på deltid. Mye av studiet vil basere seg på egenstudier på nett. All øvelseskjøring og alle befaringer vil gjennomføres som tidligere, det er teoridelen av utdanningen som kan gjennomføres fra en annen lokasjon enn på skolen i Oslo. Studievarianten lyses ut med søknadsfrist 1. mars 2023, og det er de same kravene til kvalifisering som gjelder. Det første kullet som skal gjennomføre denne modellen vil starte opp i løpet av 2024.

Studievarianten er planlagt for å imøtegå utviklingen i utdanningssektoren om livslang læring. Det vil gjøre det enklere for studenter som bor langt unna, og som har forpliktelser hjemme, å gjennomføre. Varianten vil også gjøre opplæringen mer effektiv for jernbaneentreprenørene.

Rektor Kai, koordinator Silje og faglærer Micke
Prosjektet skal videreutvikles i løpet av det neste året, og Silje og Micke (til venstre) ønsker seg innspill fra studenter. Til høyre ser vi rektor Kai Erik Jensen. Foto: Maria Dahl

Om infrastruktur

Fagsjef Morten fortalte om en planlagt revisjon av TJN. Revisjonen har som hovedhensikt å tilpasse reglene om ERTMS inn i regelverket, men også å fjerne de detaljerte reglene i TJN kap. 4.

Bilde av lærebok

I forbindelse med revisjonen av TJN vil det komme endringer i Lærebok Trafikksikkerhet, og innholdet vil gjøres digitalt. Interesserte kan følge med på FOKUS, nettside Infrastruktur.

Utviklingen av ERTMS er forsinket, og skolen legger til rette for opplæring i dette i 2024. I overgangsfasen læres det opp i begge driftsformer.

Ett kull har nå gjennomført eksamen med det nye eksamensverktøyet vårt, Flexite. Progresjonstester utvikles forløpende i samme verktøy. Gi beskjed om dere oppdager feil, slik at vi kan gjøre verktøyet bedre.

Skolen skal også revidere skriftlig eksamen i 2023, og utvikle nye opplæringsformer innen ERTMS.

Om kjøretøy

Fagsjef Øyvind minnet om å ta vare på sikker jobb-analyse (SJA). Skjema må fylles ut og leveres i resepsjonen før du skal ut på befaring. Husk å ivareta personlig sikkerhet ved ferdsel i og ved spor. Vi har ikke egen hovedsikkerhetsvakt (HSV) på befaring, men må passe på å ivareta kravene til sikkerhet selv. Hvis vi ikke greier dette, må skolen leie inn ekstern HSV til alle befaringer.

Traxx fra Green cargo
Øyvind fortalte om skolens tilgang til kjøretøyet Traxx. Etter at Green Cargo har flyttet drift ut av Norge, vil Cargo Net være ny leverandør av dette kjøretøyet. Kjøretøygruppa arbeider med oppdaterte læremidler.

Hvis noen finner feil eller har kommentarer til progresjonstester i kjøretøyfaget, skal dette meldes til progtestkjoretoy@lokforerskolen.no

Om skifting

Skiftekurset har nå base på Notodden, ikke så mye på Hønefoss og Elverum lenger. Notodden er i utgangspunktet base for alle som skal ha skiftekurs i 2023.

Kull 2-22 på Nordagutu
Kull 2-22 gjennomfører bremseprøving på Nordagutu ved Notodden. Foto: Faglærer André Gustavsen.

Om øvelseskjøring

Fagsjef Arnt Einar minner om at alle som skal på øvelseskjøring må bruke skolens uniform, men at det ikke lenger er nødvendig med vernesko. Dette gjelder med mindre selskapet du kjører med krever dette.

Faglærer Håvard Espelund har utviklet en digital loggbok. Foreløpig prøves denne ut av ett kull. Flere skal få kunne ta dette i bruk utover.

Oppfølging i tog skjer stort sett på telefon, med mindre kjørelærer eller student ber om personlig oppfølging. Studentens tilbakemeldinger til skolen er svært verdifulle, så fortsett å melde fra om stort og smått til kontaktlærer.