Studentsamling

To ganger i året inviterer Lokførerskolen til studentsamling. 120 studenter møtte opp for å høre nytt fra skolen om skifteopplæring, kjøretøyopplæring og infrastruktur. Det nye studentombudet kom for å presentere seg, og rektor informerte godt om smittevern.

Publisert: 01.11.2020 14.19 av Maria Dahl Oppdatert: 01.11.2020 14.19

Lokførerskolen ønsker at alt skal være så normalt som mulig, men selvfølgelig setter epidemien begrensninger også for undervisning. I vår stoppet det helt opp med praksis på grunn av smittevern i førerrommet. Mange kull har blitt forsinket. Nå går det heldigvis bedre, og vi har mange kull ute i øvelseskjøring nå.

Tabell som viser nye sluttdatoer for de enkelte kullene
Fem kull har blitt forsinket i utdanningen sin på grunn av epidemien, noen av dem flere måneder. Nå har vi heldigvis mange studenter ute på øvelseskjøring.

Faglig – praksis, infrastruktur og kjøretøy

Av faglig innhold ble det informert om nye rutiner for skifteopplæring med bruk av VR, modelljernbane, nytt vognsett og nye scenarier på simulator. Fagsjefen fortalte også om bruk av loggboka og om eget ansvar for personlig sikkerhet når man er ute på øvelseskjøring. Fagsjefene kunne fortelleomkjøretøy og infrastruktur fortalte om mange nye læremidler, scenarier og videoer. Lokførerskolen arbeider med tekniske løsninger for at studenter kan gjennomføre simulatorkjøringer hjemmefra. Fra juni neste år kommer det endringer i TJN (trafikkregler for jernbanenettet) med tilpasninger til felleseuropeiske retningslinjer.

Studentombud

Det nye studentombudet vårt, Maija Heinilä, var til stede og informerte om studentenes rettigheter og muligheter, og om hvordan studentombudet kan hjelpe studentene med for eksempel læringsmiljø, tilrettelegging, trakassering, konflikter, klager og mye annet.

Les mer om studentombud for fagskolestudenter her.

Bilde av det nye studentombudet
Studentombud Maija Heinilä har taushetsplikt, og tilbudet om rådgivning er helt gratis for alle fagskolestudenter. Ingen spørsmål er for store og ingen for små, sier hun.

Takk til alle de 120 som møtte opp på den digitale samlingen.