Fremdeles ganske fornøyde studenter

Det er alltid interessant å lese resultatene av Studiebarometeret! Gjennom denne undersøkelsen får vi vite mer om hva studentene våre synes om oss. Etter det siste, tøffe året 2020, var det ekstra spennende.

Publisert: 27.10.2021 09.06 av Maria Dahl Oppdatert: 27.10.2021 09.06

Studiebarometeret er en landsomfattende spørreundersøkelse som NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) sender ut til alle studenter på høyskoler, universitet og fagskoler på vårparten hvert år. Der stiller de spørsmål om kvaliteten på studiet.

Fagskolestudentene generelt er også i år fornøyde med kvaliteten på utdanningstilbudene de går på, men på et overordnet nivå var de mindre fornøyde i 2020 enn før pandemien.

Logo

Tallene i fagskolerapporten for Lokførerskolen har sunket, men fremdeles viser det seg at studentene våre er over gjennomsnittet fornøyde.

Resultater og konsekvenser

Da samfunnet stengte ned av hensyn til smittevern, snudde vi oss raskt, og fikk all undervisning som skulle foregått i skolens lokaler over på digital plattform. Dette har påvirket alle studenter, inkludert våre. Dessverre forteller rapporten at studentene også er mindre fornøyde med egen innsats. Det er klart det er vanskeligere å holde på motivasjonen, når man bare ser medstudentene sine på digital plattform.

Studenter på skifteopplæring

Omtrent halve studietiden tilbringer studentene våre ute på sporet, i praksis. Heldigvis er de godt for fornøyde med det. Foto: R. Fossum.

Det våre studenter framhever som positivt er praksis, og at studiet har en sterk tilknytning til yrket. De er også særlig fornøyde med faglærerne våre, og hvordan vi vurderer både for læring og av læring. Fordi vi ser at tallene har gått noe ned, vil vi fokusere ekstra på ulike vurderingsformer, og på bruk av digitale verktøy framover. I rapporten får vi samlet sett karakter 4,3 av 5 på hvor tilfredse studentene våre er.

Fornøyd styreleder

Styreleder Serck-Hansen

Christoffer Serck-Hansen er organisasjonsdirektør i Jernbanedirektoratet. Han er også styreleder for Norsk fagskole for lokomotivførere. Foto: Ø Grue.

Christoffer Serck-Hansen leder fagskolens styre. Styret har som hovedoppgave å se til at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og at skolen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder.

Les mer om styrets rolle her.

Det er fantastisk at fagskolen alltid gjør det så bra. Det at det ikke har vært fysisk oppmøte i skolebygningen i lange perioder har selvfølgelig preget undervisningen. Vi ser også at det kan gå utover studentenes motivasjon og egeninnsats.

Tilstedeværelse og et sosialt miljø er viktig, fortsetter styreleder. Skolen har gjort en stor innsats for å kompensere for situasjonen med hjemmestudier, men vi ser at et sosialt studiemiljø og direkte lærerkontakt fortsatt betyr mye.

Selv om vi ser at spørsmål knyttet til tilstedeværelse skårer dårligere enn før, er resultatene svært gode sammenlignet med andre fagskoler. Ingen svar er vurdert lavere enn 3, 1 av 5.

Rapporten for Lokførerskolen finner du her

Hovedtendenser hos alle landets fagskolestudenter finner du her