Vi feirer strålende resultater på Studiebarometeret

Hvert år stiller NOKUT studenter over hele landet spørsmål om hvor fornøyde de er med kvaliteten på studiet sitt. Våre studenter er enda mer fornøyde i år enn i fjor. Og de er mer fornøyde enn studenter på andre fagskoler. Hele Lokførerskolen feirer!

Publisert: 18.06.2019 13.09 av Maria Dahl Oppdatert: 18.06.2019 13.09

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60 000 studenter hvert år. 15 000 av dem er fagskolestudenter på 74 ulike fagskoler over hele landet. Der blir de spurt om ulike sider ved kvaliteten på utdanningen. Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som står bak undersøkelsen. Undersøkelsen ble sendt ut i april. Nå har resultatene kommet, og Lokførerskolen har god grunn til å feire!

Bilde av kaken
Lokførerskolens ansatte inviterte våre kollegaer fra jernbaneskolen på en kjempestor kake i lunsjen i dag for å feire de gode resultatene i Studiebarometeret.

Spørsmålene i undersøkelsen handler om undervisning, læringsmiljø, organisering, medvirkning, praksis, bruk av digitale verktøy, relevans og forventninger. Undersøkelsen stiller også spørsmål om engasjement, inspirasjon, motivasjon og tidsbruk.

Våre studenter scorer langt høyere enn studenter på andre fagskoler. På en skala fra 1 til 5 ligger våre studenter på mellom 0,3 og 1,2 poeng høyere enn snittet på alle emner.

Vi er spesielt stolte av at studentene er fornøyde med

  • Undervisning
  • Sosialt og faglig læringsmiljø
  • Fysisk læringsmiljø
  • Praksis
  • At utdanningen er relevant for arbeidslivet
Glade studenter
Glade og fornøyde studenter på Lokførerskolen.

Lærerne gjør undervisningen engasjerende, sier studentene, og formidler lærestoffet på en forståelig måte. Studentene er aktive og får konstruktive tilbakemeldinger på innsatsen sin både fra medstudenter og lærere, og læringsutbyttet er solid. De er også glade for den faglige veiledningen og diskusjonen med lærerne.

Jeg er stolt over lærerne på skolen. Det er de som møter studentene, inspirerer og motiverer dem hver dag og sørger for de gode resultatene. Det er i samspillet mellom interessant fag og dyktige mennesker at vi kan yte på topp. Studieinspektør Ane Haugen Jordal

Andre emner studentene er særlig fornøyde med er at studiet inkluderer representanter for arbeidslivet på en god måte, at lokalene for undervisning og øvrig studiearbeid er gode og at det legges godt til rette for at studentene kan knytte kontakter i arbeidslivet. De synes også at de får tilstrekkelig antall tilbakemeldinger fra lærerne på deres arbeid.

Resultatene på undersøkelsen stemmer over ens med Lokførerskolens satsingsområder, og forteller oss at studentene legger merke til de endringene vi gjennomfører på lokomotivførerutdanningen for å sikre at kvaliteten hele tiden er høy.

Klikk her for en pdf-versjon av hele rapporten