Hva mener du om Lokførerskolen?

Nå er det igjen tid for vårens vakreste eventyr: Studiebarometeret. Undersøkelsen sendes hvert år ut til alle landets studenter for å måle opplevd kvalitet på studiet. Studentene våre har fått tilsendt undersøkelsen, og vi er veldig spente på hva de svarer etter over et år med mye digital undervisning.

Publisert: 13.04.2021 09.45 av Maria Dahl Oppdatert: 13.04.2021 09.45

Det er NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – som er avsender av undersøkelsen, og Lokførerskolen kan lese mye ut av resultatene. Derfor er det viktig at alle studentene våre svarer på undersøkelsen. Dette gir oss et viktig innsyn i hva vi må gjøre bedre. Dessuten kan de vinne gavekort!

NOKUT har følgende formål med undersøkelsen:

Undersøkelsen skal

  • gi enkel og brukervennlig informasjon om opplevd studiekvalitet i fagskoleutdanning gjennom visning av resultatene i en portal

  • gi fagskolene nyttig informasjon som de kan bruke i internt kvalitetsarbeid

  • gi myndigheter, fagskoler og forskningsmiljøer informasjon om fagskolestudentene og deres opplevelse av studiekvalitet, og med det styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i fagskolesektoren

  • gi studiesøkere nyttig informasjon om opplevd studiekvalitet i fagskoleutdanning

I 2021 blir undersøkelsen sendt til alle fagskolestudenter som startet på studiet før 1. januar 2021. Vi håper virkelig at studentene våre bidrar til at vi får den informasjonen vi trenger for å planlegge studiet på Lokførerskolen enda bedre!