Nye svære læringsmidler

Fra før av har vi på Lokførerskolen vårt eget motorvognsett, type 69 på skolens område. Nå har vi også fått tre svære godsvogner. Dette vil gi studentene våre anledning til å undersøke og lære mer om kjøretøyets oppbygning, i trygge omgivelser.

Publisert: 04.02.2021 13.49 av Maria Dahl Oppdatert: 04.02.2021 13.49

Lokførerskolen har et stort område i Jernkroken på Grorud, et område vi deler med Norsk jernbaneskole. Her kan man finne spor og sporveksler, signaler og planoverganger – alt mulig som er interessant når man jobber ved jernbanen. Studentene våre kan her ta den tiden de trenger for dyp læring, uten å være redd for annen trafikk på sporet.

Heisekran løfter godsvogn

Svære maskiner og mange personer måtte til for å få vognene våre på plass på sikkert område. Vognene måtte løftes over på lastebil og fraktes 10 meter på grunn av en manglende sporveksel. "Det skal bli godt å ha vognene hos oss permanent", sier prosjektleder Kjetil Bull. "Nå har det vært midlertidige løsninger ganske lenge." Foto: Kjetil Bull

Vi har lenge hatt god nytte av det gamle 69-settet vi har stående på skolens område. Når anledningen bød seg til at vi også kunne få tre gamle godsvogner helt gratis fra Bane NOR var ikke faglærer og kjøretøyentusiast Kjetil Bull vanskelig å be. Vognene har stått en stund på Grorud stasjon, og vi har brukt dem i undervisningen i høst og vinter. Nå er de trygt plassert atskilt fra det nasjonale jernbanenettet i Jernkroken. Vi har på dugnad gjerdet området inn og satt opp trykkluftutstyr så faglærerne enkelt kan undervise i bremser og systemer omkring trykkluft. Hensikten med dette er å bedre studentenes forståelse av vogner og bremser, trene på å kople vogner til hverandre, bremseprøving og klargjøring av tog. Vognene er fra 70-tallet, men Mantena har hjulpet oss å smøre opp vognene og fått tettet lekkasjer, så vognene er fullt funksjonelle. "Prinsippene er like, og selv om vognene er gamle får studentene en god helhetsforståelse sammen med 69-settet vårt", sier Bull.

Nå ser vi fram til å gi studentene våre enda bedre forståelse for klargjøring av tog og utføring av bremseprøve. Her kan de se og prøve og virkelig forstå til bunns hvordan kjøretøyet fungerer - på en avskjermet og trygg arena, sier Bull.

Bil trekker vogna inn i sporet
Bil i jernbanesporet? Ja, vi måtte få hjelp fra Baneservice for å få dratt vognene til rett posisjon. Så dette er et skikkelig samarbeidsprosjekt: Bane NOR, Mantena og Baneservice hjalp til for å få det gigantiske læremiddelet på plass. I forkant ser vi Kjetil Bull, primus motor for hele prosjektet. Foto: Øyvind Venstad.

Vårt eget 69-sett!

Tog løftes av stor kran

I august 2014 flyttet vi dette flotte motorvognsettet inn på skolen. Det var også litt av en operasjon. Den gangen slapp flyttefolka den bitende kulden og mørket de nå måtte forholde seg til. Foto: Kjetil Bull.