Svenske tilstander for Lokførerskolen

Norsk fagskole for lokomotivførere var på besøk hos jernbaneforetak i Sverige denne uken.

Publisert: 18.09.2019 16.57 av Maria Dahl Oppdatert: 18.09.2019 16.57

Siden Lokførerskolen er Norges eneste tilbyder av grunnutdanning for lokomotivførere, har skolens ansatte sett til nabolandene for gjensidig inspirasjon og faglig påfyll. Faglærere Christian Blakseth og Mikael Persson har allerede opprettet kontakt med skoler i Danmark og Sverige, og tidligere denne var uken var ansatte på studietur til jernbaneforetaket SJ og den svenske lokførerskolen Protrain i nabolandet vårt.

Protrain

I likhet med Norge har også bransjen i Sverige gått sammen for å lage en nasjonal opplæringsplan. I Sverige tilbys lokføreropplæring på yrkeshøgskolenivå av 5 forskjellige yrkeshøgskoler på oppdrag fra MYH (Myndigheten för yrkeshögskolan). Protrain leverer opplæring til en av disse yrkeshøgskolene. Det er Jarnvagsforetakenes bransjeorganisasjon som samler inn informasjon fra foretakene om hvor mange lokførere de har behov for, og som arbeider for at yrkeshøgskolene setter opp og prioriterer lokførerutdanning. Yrkeshøgskolene sørger for teoriopplæring, mens foretakene bidrar med praksisplasser. Det er også foretakene som betaler for praksisgjennomføringen. Hos Protrain fikk vi informasjon om hvordan de planlegger og gjennomfører grunnopplæring.

SJ

Faglærer Hallgeir med VR-briller
Faglærer på simulatorsenteret Hallgeir Are Olsen er vant til å bruke VR-briller. Snart vil Lokførerskolen også tilby dette i simulatorsenteret vårt.

Hos SJ fikk ansatte på Lokførerskolen informasjon om hvordan SJ organiserer internopplæring, og vi fikk prøve nyvinninger som bruk av VR i opplæring av bremseprøver, og simulator som kan brukes til skifteopplæring.

Robert ved simulator
Faglærer Robert Mikkelson Espeland studerer simulator brukt for opplæring i skifting.

Studieturen var inspirerende for alle ansatte og Lokførerskolen har avtalt videre samarbeid. Neste steg blir å utvikle og sammenligne pedagogiske metoder og faginnhold om togframføring med både SJ og Protrain.

Plakat med dagens program
Program for dagen. Svenske tilstander!

 

Tekst: Ane Haugen Jordal, foto: Eva Ervik