Medbestemmelse gjennom tillitsvalgte

Å være tillitsvalgt betyr å ta ekstra ansvar for kullet og for kommunikasjonen med skolen. Den tillitsvalgte representerer studentene i samarbeidet for en bedre lokomotivførerutdanning. Her treffer du de som gjør en ekstra innsats for bedre studiemiljø på skolen nå.

Publisert: 09.04.2019 12.08 av Maria Dahl Oppdatert: 09.04.2019 12.08

På Lokførerskolen er vi opptatte av medbestemmelse. Studenter skal ha en tydelig stemme som blir hørt av både styret, administrasjonen og instruktører. Vi lytter til studentene gjennom flere kanaler, som anonym evaluering, studentsamtaler med kontaktlærer og gjennom mer uformelle kanaler. Lokførerskolen vil at studentene skal ha reell innflytelse på organiseringen og gjennomføringen av utdanningen. Sammen kan vi finne løsninger til det beste for alle parter.


En viktig person for medbestemmelse er den tillitsvalgte. Den tillitsvalgte er kullets talsperson, og skal ivareta studentenes interesser på best mulig måte. Hovedtillitsvalgte er studentrepresentant og har stemmerett i skolens styre. Tillitsvalgte har også representant i klagenemda og vil bli innkalt dersom det er saker der. Rektor Kai Jensen har jevnlige dialogmøter med alle tillitsvalgte.

Skolen er til for studentene, sier Kai. Vi må lytte til dem for å kunne legge best til rette for studentenes læring.


Alle studenter er også kollektivt meldt inn i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) www.fagskolestudent.no. Det er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor samfunnet og beslutningstakere. Mange studenter er også organisert i Norsk lokomotivmannsforbund og Norsk jernbaneforbund.

Magnus Delsett - kull 3-18

Tillitsvalgt i 3-18 Magnus Delsett
Magnus Delsett er hovedtillitsvalgt, og deltar som studentrepresentant på skolens styremøter.

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Jeg kjører tog med kjørelærer og prøver å få mest mulig ut av øvelseskjøringen, samtidig som jeg jobber med å holde teorien fra skolen varm og forberede meg på eksamen i mai. 

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Det var ikke veldig beit om vervet, men det er viktig at noen påtar seg rollen og jobber med å formidle tilbakemeldinger og innspill fra klassen til skolen.

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Jeg tror det er viktig at tillitsvalgte er tidlig ute med å håndtere misnøye, før det rekker å bli dårlig stemning. Den beste måten å unngå en sytekultur på er å sørge for at det alltid er en kanal for tilbakemeldinger, og at denne kanalen funker og tas på alvor. Heldigvis er skolen veldig lyttende til alle innspill fra studentene. 

Har også prøvd å ta initiativ i klassen til å evaluere fagene og undervisningen underveis, mens det enda er mulig å gjøre justeringer. Jeg angrer litt på at jeg ikke gjorde det tidligere i studieløpet, for lærerne har respondert veldig godt på det, og vi har hatt gode diskusjoner som har gjort undervisningen bedre.

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

De kan regne med at jeg tar videre alle tilbakemeldinger og ønsker fra klassen og til skolen, samtidig som jeg kan utfordre dem tilbake. Jeg orker ikke å være et talerør for urimelige krav som handler om å få sydd puter under armene. 

 

Runar Muribo Brusletto - 4-18

Tillitsvalgte for kull 4-18 ønsket ikke å delta på intervju.

 

Duna Yassin - 1-19

Bilde av Duna Yassin
Dunia Yassin er tillitsvalgt for kull 1-19

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Akkurat nå holder jeg på med øvelseskjøring 1 og har vært så heldig at jeg kunne utføre det i Kristiansand. Så med andre ord trives jeg veldig godt på skolen! Å få øvd meg på å kjøre her på Sørlandsbanen er både lærerikt og spennende. Ingen dag er den samme!

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Tidligere i utdannelsen min har jeg aldri vært tillitsvalgt/ representant for klassen men jeg har alltid hatt lyst til å prøve meg på rollen. Jeg visste at det kunne innebære litt ekstra arbeid men også at det skulle være verdt det til slutt.

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Det som er viktig for meg at jeg representerer klassens meninger og tanker og får videreformidlet det på en best mulig måte slik at det kan bli gjennomført forbedringer i skolen dersom det skulle trengs. Det er også viktig for meg som tillitsvalgt å representere de kvinnelige studentene, ikke bare i klassen men på tvers av kullene også.

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

De kan forvente at jeg er alltid åpen dersom det skulle være noe de vil ta opp i forbindelse med skolen. De kan også forvente at de får all nyttig informasjon i tide og eventuelle påminnelser for kommende møter. jeg er svært engasjert i rollen min og prøver så godt jeg kan å være en god representant for alle i kullet mitt!

 

Peter Kjønnø - kull 2-19

Bilde av tillitsvalgt foran NSB-tog
Peter Kjønnø ute på praksis

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Holder på med emnet Kjøretøy, del 2.

Akkurat nå har vi vært ute i en tredagers praksis i Lodalen, Alnabru og Mantena på Nyland. Har hatt befaring på person og godsvogner samt Flirt og Traxx. Veldig interessant!

Har det veldig bra på skolen sammen med flinke medelever i klassen. Jeg ler mye i løpet av skoledagen, det må jo være et godt tegn. 

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Jeg tok vel en for laget.

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

At alle i klassen har det bra og ingen føler seg tilsidesatt. Jeg representerer klassen hvis det skulle være noen saker som dukker opp.

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

At jeg er lojal og en man kan stole på, er det noen som føler de har noe på hjertet kan de alltid komme til meg først.

 

Thomas Heltorp - kull 3-19

Tillitsvalgte i togsimulator
Thomas Heltorp i en av skolens togsimulatorer

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Kullet mitt startet i begynnelsen av mars og har kun gått på skolen en måneds tid.

Det er nå fullt fokus på repetisjon og finsliping av det vi har lært hittil før en nært forestående deleksamen. Denne må bestås som ledd i å kunne delta i videre øvelseskjøring. Vi går samtidig inn i en periode hvor vi skal ut og få være med som observatør i togtrafikk. Jeg stortrives som student på skolen, opplever masse fine folk, nye bekjentskaper samt dedikerte og engasjerte lærere.

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Jeg synes det er interessant å være i roller hvor man får litt innblikk og kan ha noe påvirkning. Variert tidligere erfaring gjør at jeg håper jeg også kan fylle rollen på en god måte.

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Å være et konstruktivt bindeledd mellom medstudenter og lærere/skolens ledelse. Først og fremst ved å være kullets talerør hvis noe ikke fungerer eller det er ting en student ikke selv er komfortabel med å ta opp med kontaktlærer eller andre, men også hvis f.eks. en lærer har spørsmål til hvordan ting kan gjennomføres best mulig.

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

De kan forvente en som ønsker at ting skal fungere i samarbeid med alle parter og ikke en som leter etter potensielle problemer. Når det er sagt har jeg også evnen til både å spørre og å si tydelig ifra hvis det skulle bli nødvendig. Jeg håper i tillegg at jeg blir oppfattet som en som kan rådspørres hvis noen opplever utfordringer av forskjellige slag, det er en selvfølge at ting som tas opp med meg som tillitsvalgt ikke formidles videre uten at dette er avklart med den eller de det gjelder. Ellers vil jeg selvfølgelig gjøre det jeg kan for å bidra til et godt klasse- og læringsmiljø for alle.

 

Raymond W. Pedersen - kull 4-19

Tillitsvalgte i aspirantuniform
Raymond W. Pedersen har akkurat fått utlevert lokomotivføreraspirant-uniform og den prøves hjemme. Foto: Robert Mikalof Jensen

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Kull 4-19 startet 1. april og det er ikke lenge jeg har vært student ved fagskolen. Allerede er vi i kullet godt i gang med teori for førerbevis. Vi kjører også en del desksimulator som avveksling og støtte til teorien. Jeg begynner å bli kjent med skolen og førsteinntrykket er at dette er en god fagskole. Det er mange hyggelige medstudenter, ansatte og instruktører. Alle virker veldig faglig interesserte og deler velvillig sine kunnskaper om jernbanen, lokføreryrket, og andre yrker ved jernbanen.

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Jeg er ikke redd for å melde meg til slike verv, på godt og vondt. Det er ofte meget lærerikt, men enkelte ganger kan det bli mer arbeid enn forutsett. Jeg har vært styreleder/styremedlem i borettslag, styreleder/styremedlem i foreninger og tillitsvalgt tidligere.

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

I rollen som tillitsvalgt er det viktig for meg å representere hele klassen i ulike spørsmål av både positiv og negativ art, med spesiell oppmerksomhet på de som eventuelt trenger ekstra hjelp i studiehverdagen. Det er viktig at alle vet at de har en kanal å formidle ønsker og klager.

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

Alle kan forvente at jeg håndterer alle henvendelser seriøst og med respekt. Jeg kommer ikke til å automatisk videreformidle alle henvendelser til skolen. Jeg ønsker heller at vi først i fellesskap finner en måte å håndtere saken på, og derfra eventuelt involverer skolen. Vi som studenter har visse ting vi kan kreve og forvente av skolen, men samtidig har skolen krav og forventninger til oss studenter også. Vi er studenter her i kun 12 måneder, så det er viktig å håndtere eventuelle utfordringer raskt slik at de ikke får stor negativ innvirkning på studieåret for den enkelte student. I tillegg kommer jeg til å gi litt påminnelser og praktisk informasjon underveis i studieåret.

Del denne siden:

Facebook Twitter LinkedIn Email