Medbestemmelse gjennom tillitsvalgte

Å være tillitsvalgt betyr å ta ekstra ansvar for kullet og for kommunikasjonen med skolen. Den tillitsvalgte representerer studentene i samarbeidet for en bedre lokomotivførerutdanning. Her treffer du dem som gjør en ekstra innsats for bedre studiemiljø på skolen nå.

Publisert: 13.02.2020 23.00 av Maria Dahl Oppdatert: 14.02.2020 08.05

På Lokførerskolen er vi opptatte av medbestemmelse. Studenter skal ha en tydelig stemme som blir hørt av både styret, administrasjonen og instruktører. Vi lytter til studentene gjennom flere kanaler, som anonym evaluering, studentsamtaler med kontaktlærer og gjennom mer uformelle kanaler. Lokførerskolen vil at studentene skal ha reell innflytelse på organiseringen og gjennomføringen av utdanningen. Sammen kan vi finne løsninger til det beste for alle parter.


En viktig person for medbestemmelse er den tillitsvalgte. Den tillitsvalgte er kullets talsperson, og skal ivareta studentenes interesser på best mulig måte. Hovedtillitsvalgte er studentrepresentant og har stemmerett i skolens styre. Tillitsvalgte har også representant i klagenemda og vil bli innkalt dersom det er saker der. Rektor Kai Jensen har jevnlige dialogmøter med alle tillitsvalgte.

Skolen er til for studentene, sier Kai. Vi må lytte til dem for å kunne legge best til rette for studentenes læring.


Alle studenter er også kollektivt meldt inn i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF). Det er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor samfunnet og beslutningstakere. Mange studenter er også organisert i Norsk lokomotivmannsforbund og Norsk jernbaneforbund.

 

Raymond W. Pedersen - kull 4-19

Tillitsvalgte i aspirantuniform
Raymond W. Pedersen har akkurat fått utlevert lokomotivføreraspirant-uniform og den prøves hjemme. Foto: Robert Mikalof Jensen

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Kull 4-19 startet 1. april og det er ikke lenge jeg har vært student ved fagskolen. Allerede er vi i kullet godt i gang med teori for førerbevis. Vi kjører også en del desksimulator som avveksling og støtte til teorien. Jeg begynner å bli kjent med skolen og førsteinntrykket er at dette er en god fagskole. Det er mange hyggelige medstudenter, ansatte og instruktører. Alle virker veldig faglig interesserte og deler velvillig sine kunnskaper om jernbanen, lokføreryrket, og andre yrker ved jernbanen.

 

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Jeg er ikke redd for å melde meg til slike verv, på godt og vondt. Det er ofte meget lærerikt, men enkelte ganger kan det bli mer arbeid enn forutsett. Jeg har vært styreleder/styremedlem i borettslag, styreleder/styremedlem i foreninger og tillitsvalgt tidligere.

 

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

I rollen som tillitsvalgt er det viktig for meg å representere hele klassen i ulike spørsmål av både positiv og negativ art, med spesiell oppmerksomhet på de som eventuelt trenger ekstra hjelp i studiehverdagen. Det er viktig at alle vet at de har en kanal å formidle ønsker og klager.

 

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

Alle kan forvente at jeg håndterer alle henvendelser seriøst og med respekt. Jeg kommer ikke til å automatisk videreformidle alle henvendelser til skolen. Jeg ønsker heller at vi først i fellesskap finner en måte å håndtere saken på, og derfra eventuelt involverer skolen. Vi som studenter har visse ting vi kan kreve og forvente av skolen, men samtidig har skolen krav og forventninger til oss studenter også. Vi er studenter her i kun 12 måneder, så det er viktig å håndtere eventuelle utfordringer raskt slik at de ikke får stor negativ innvirkning på studieåret for den enkelte student. I tillegg kommer jeg til å gi litt påminnelser og praktisk informasjon underveis i studieåret.

Raymond er hovedtillitsvalgt.

 

Kristian Furuseth – kull 5-19

Kristian Furuseth
Tillitsvalgt for 5-19 er Kristian Furuseth. Her ser vi han ved en av skolens desksimulatorer.

Hva driver du med, og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Jeg har det veldig bra på Lokførerskolen. Klassen holder på med førerbevis, vi skal ta eksamen om to uker. Skolen legger godt til rette for at vi lærer det vi skal, og klassen har et veldig godt læringsmiljø. Alle er seriøse og interesserte i å lære mest mulig, og motivasjonen smitter. Vi har et godt samhold i klassen, og det betyr mye. Jeg valgte å gå på Lokførerskolen fordi jeg liker å kjøre, liker å ha kontroll over kjøretøyet. Jeg ønsker meg en jobb med forutsigbarhet og struktur, og trives i jernbanemiljøet, og da virker lokomotivfører som et svært godt yrkesvalg.

 

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Jeg har ganske mye erfaring fra jernbanen fra før, og har jobbet som lok- og vognreparatør på Kongsvinger i over fire år. Derfor har jeg mange av begrepene og forståelsen for jernbanen inne. Jeg kjenner at jeg på grunn av det har kapasitet til å ta ekstra ansvar.

 

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Jeg ønsker å være en som folk kan snakke med, og at jeg kan være en talsmann for klassen. Det er enkelt å ta kontakt med rektor om alt mulig, og han lytter til det jeg forteller at klassen opplever. Jeg vil gjerne være oppsøkende og spør stadig klassekamerater om hva de mener og trenger.

 

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

Så langt har jeg opplevd at 5-19 er en enkel klasse å være tillitsvalgt for. Folk er greie og drar i samme retning. Vi er veldig forskjellige, men har samme mål, og samarbeider for at alle skal nå dette. Folk i klassen er veldig behjelpelige. Vi har for eksempel nettopp hatt om elektro, og har fire-fem elektrikere og elektroingeniører i klassen. De har bidratt mye til veldig god opplæring, og faglærerne har sluppet dem til. Når vi skal gå mer inn i kjøretøy håper jeg å kunne bidra med min erfaring.

 

Alexander Heldal - kull 6-19

Student Alexander Heldal kull 6-19
Alexander Heldal og resten av studentene i kull 6-19 forbereder seg til å ta ta førerbevis, slik at de kan komme ut og kjøre tog selv.

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Jeg har nettopp startet opp, har vært på skolen i en måneds tid. Klassen er snart klare for å ta førerbevis. Det er kjempealright på skolen, men det er mye nytt. Jeg har mye å lære før jeg blir klar til å kjøre tog.

 

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Jeg meldte meg når ingen andre var villige. Noen må ta den jobben, og det kunne like gjerne være meg.

 

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Det er viktig å være der for resten av klassen, dersom det blir uenigheter eller misnøye. Da er det min jobb å ta dette videre til kontaktlærer eller til rektor. Tillitsvalgt er et viktig verv for både studentene og for skolen, og det er bra om misnøye meldes tidlig slik at skolen kan sette inn tiltak.

 

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

At jeg stiller opp for dem. Er det noe som plager dem er det fint om de kommer til meg.

 

Ole-Peder Holmberg - kull 1-20

Bilde av Ole-Peder Holmberg i Vy-tog
Ole-Peder Holmgren i praksis med Vy på Østfoldbanen. Foto: Kjørelærer Nils Petter Paulsen.

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Jeg forbereder meg til eksamen i førerbevis. Ser fram til praksis i tog. Jeg blir stasjonert på passasjertog i Oslo i denne perioden, det er helt ok. Jeg trives godt med klassen. Folk virker veldig motiverte, og dette er en spennende utdanning. 

 

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Jeg har vært tillitsvalgt tidligere på arbeidsplassen min, og har tatt flere relevante kurs. Det er naturlig for meg å videreføre denne kunnskapen.

 

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Jeg vil ivareta elevenes interesser, og være deres representant. Jeg er ikke redd for å ta opp ting dersom det er nødvendig. Og jeg er svært opptatt av at vi har et godt klassemiljø. Det er viktig, både for hver enkelt og for klassen samlet, at vi fungerer sammen. 

 

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

De kan forvente at jeg tar alle henvendelser seriøst, og at jeg er aktiv som tillitsvalgt. Jeg forventer fra dem at de tar kontakt med meg dersom det er noe som bør tas tak i.