Medbestemmelse gjennom tillitsvalgte

Å være tillitsvalgt betyr å ta ekstra ansvar for kullet og for kommunikasjonen med skolen. Den tillitsvalgte representerer studentene i samarbeidet for en bedre lokomotivførerutdanning. Her treffer du dem som gjør en ekstra innsats for bedre studiemiljø på skolen nå.

Publisert: 08.06.2020 23.00 av Maria Dahl Oppdatert: 09.06.2020 15.36

På Lokførerskolen er vi opptatte av medbestemmelse. Studenter skal ha en tydelig stemme som blir hørt av både styret, administrasjonen og instruktører. Vi lytter til studentene gjennom flere kanaler, som anonym evaluering, studentsamtaler med kontaktlærer og gjennom mer uformelle kanaler. Lokførerskolen vil at studentene skal ha reell innflytelse på organiseringen og gjennomføringen av utdanningen. Sammen kan vi finne løsninger til det beste for alle parter.


En viktig person for medbestemmelse er den tillitsvalgte. Den tillitsvalgte er kullets talsperson, og skal ivareta studentenes interesser på best mulig måte. Hovedtillitsvalgte er studentrepresentant og har stemmerett i skolens styre. Tillitsvalgte har også representant i klagenemda og vil bli innkalt dersom det er saker der. Rektor Kai Jensen har jevnlige dialogmøter med alle tillitsvalgte.

Skolen er til for studentene, sier Kai. Vi må lytte til dem for å kunne legge best til rette for studentenes læring.


Alle studenter er kollektivt meldt inn i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF). Det er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor samfunnet og beslutningstakere. Mange studenter er også organisert i Norsk lokomotivmannsforbund og Norsk jernbaneforbund.

 

Kristian Furuseth – kull 5-19

Kristian Furuseth
Tillitsvalgt for 5-19 er Kristian Furuseth. Her ser vi han ved en av skolens desksimulatorer.

Hva driver du med, og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Jeg har det veldig bra på Lokførerskolen. Klassen holder på med førerbevis, vi skal ta eksamen om to uker. Skolen legger godt til rette for at vi lærer det vi skal, og klassen har et veldig godt læringsmiljø. Alle er seriøse og interesserte i å lære mest mulig, og motivasjonen smitter. Vi har et godt samhold i klassen, og det betyr mye. Jeg valgte å gå på Lokførerskolen fordi jeg liker å kjøre, liker å ha kontroll over kjøretøyet. Jeg ønsker meg en jobb med forutsigbarhet og struktur, og trives i jernbanemiljøet, og da virker lokomotivfører som et svært godt yrkesvalg.

 

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Jeg har ganske mye erfaring fra jernbanen fra før, og har jobbet som lok- og vognreparatør på Kongsvinger i over fire år. Derfor har jeg mange av begrepene og forståelsen for jernbanen inne. Jeg kjenner at jeg på grunn av det har kapasitet til å ta ekstra ansvar.

 

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Jeg ønsker å være en som folk kan snakke med, og at jeg kan være en talsmann for klassen. Det er enkelt å ta kontakt med rektor om alt mulig, og han lytter til det jeg forteller at klassen opplever. Jeg vil gjerne være oppsøkende og spør stadig klassekamerater om hva de mener og trenger.

 

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

Så langt har jeg opplevd at 5-19 er en enkel klasse å være tillitsvalgt for. Folk er greie og drar i samme retning. Vi er veldig forskjellige, men har samme mål, og samarbeider for at alle skal nå dette. Folk i klassen er veldig behjelpelige. Vi har for eksempel nettopp hatt om elektro, og har fire-fem elektrikere og elektroingeniører i klassen. De har bidratt mye til veldig god opplæring, og faglærerne har sluppet dem til. Når vi skal gå mer inn i kjøretøy håper jeg å kunne bidra med min erfaring.

 

Alexander Heldal Rubach - kull 6-19

Student Alexander Heldal kull 6-19
Alexander Heldal og resten av studentene i kull 6-19 forbereder seg til å ta ta førerbevis, slik at de kan komme ut og kjøre tog selv.

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Jeg har nettopp startet opp, har vært på skolen i en måneds tid. Klassen er snart klare for å ta førerbevis. Det er kjempealright på skolen, men det er mye nytt. Jeg har mye å lære før jeg blir klar til å kjøre tog.

 

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Jeg meldte meg når ingen andre var villige. Noen må ta den jobben, og det kunne like gjerne være meg.

 

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Det er viktig å være der for resten av klassen, dersom det blir uenigheter eller misnøye. Da er det min jobb å ta dette videre til kontaktlærer eller til rektor. Tillitsvalgt er et viktig verv for både studentene og for skolen, og det er bra om misnøye meldes tidlig slik at skolen kan sette inn tiltak.

 

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

At jeg stiller opp for dem. Er det noe som plager dem er det fint om de kommer til meg.

 

Ole-Peder Holmberg - kull 1-20

Bilde av Ole-Peder Holmberg i Vy-tog
Ole-Peder Holmgren i praksis med Vy på Østfoldbanen. Foto: Kjørelærer Nils Petter Paulsen.

Ole-Peder er også hovedtillitsvalgt

 

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Jeg forbereder meg til eksamen i førerbevis. Ser fram til praksis i tog. Jeg blir stasjonert på passasjertog i Oslo i denne perioden, det er helt ok. Jeg trives godt med klassen. Folk virker veldig motiverte, og dette er en spennende utdanning. 

 

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Jeg har vært tillitsvalgt tidligere på arbeidsplassen min, og har tatt flere relevante kurs. Det er naturlig for meg å videreføre denne kunnskapen.

 

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Jeg vil ivareta elevenes interesser, og være deres representant. Jeg er ikke redd for å ta opp ting dersom det er nødvendig. Og jeg er svært opptatt av at vi har et godt klassemiljø. Det er viktig, både for hver enkelt og for klassen samlet, at vi fungerer sammen. 

 

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

De kan forvente at jeg tar alle henvendelser seriøst, og at jeg er aktiv som tillitsvalgt. Jeg forventer fra dem at de tar kontakt med meg dersom det er noe som bør tas tak i.

 

Sondre Skogli - kull 2-20

Sondre Skogli
Tillitsvalgt i kull 2-20 er Sondre Skogli.

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Så i skrivende stund så er vi dessverre i et lite opphold i studieframdriften da vi ikke har kunnet utføre øvelseskjøring på grunn av pandemi-situasjonen, og dermed går dagene til å opprettholde kunnskapsnivået vi har opparbeidet så langt. Vi ser frem til vi får klarsignal til å begynne for fullt igjen, motivasjonen i kullet er på et godt nivå!

 

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

En kombinasjon av at ingen valgte å melde seg før og at jeg tenkte det kunne være en nyttig erfaring da jeg ikke har hatt noen lignende rolle før, og det er viktig at noen stiller opp.

 

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Det ligger litt i tittelen, man skal være en som medstudentene har tillit til at vil stå opp for dem når det trengs, og samtidig en som skolen skal kunne ha god dialog med slik at ting blir løst på en god og rettferdig måte.

 

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente av deg?

En som prøver så godt han kan å jobbe for at studentene skal ha det bra og som man kan henvende seg til dersom et problem oppstår.

 

Marit Bergan - kull 3-20

Marit Bergan foran et tog
Tillitsvalgt Marit Bergan og hennes medstudenter i kull 3-20 har opphold i studieprogresjonen nå på grunn av koronasituasjonen.

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Mitt kull er ferdig med Del 1 og skulle etter planen vært ute på øvelseskjøring 1 nå. Men på grunn av coronatiltak er det enda 3 mnd til vi får kjøre lok. Derfor har vi nå et opphold i studiet.

 

Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Jeg har aldri tatt på meg noen verv tidligere. For meg er 2020  året for å gjøre nye ting, derfor meldte jeg meg til det. Det har foreløpig vært veldig interessant i og med at pandmien har fått store konsekvenser på alle nivå når det gjelder undervisnings- og eksamensform, studieforløp og studenttilværelsen generelt. Jeg opplever at dette er håndtert veldig bra fra skolens side og vi er blitt involvert og informert hele veien.

 

Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt og hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

Jeg har ingen store tanker om min rolle knyttet til vervet, men tar ting som de kommer og håper jeg kan bidra til å ivareta studentenes interesser.

 

Camilla Boquist - kull 4-20

Camilla med t-skjorte - Jeg skal bli lokfører
Camilla Boquist fra kull 4-20 har ikke truffet klassekameratene eller noen av faglærerne enda. Vi gleder oss til vi kan lette litt på smittevernreglene og få truffet dem.

Hva driver du med og hvordan har du det på skolen akkurat nå?

Jeg og resten av kull 4-20 har kun «vært» på skolen i 2 uker nå, og det er jo litt rart nettopp fordi vi fremdeles har til gode å bevege oss utenfor vår egen stue. Vi har hatt absolutt alt av undervisning over nett, og det syntes i hvert fall jeg har gått overraskende fint. Det er litt vanskelig å få den sosiale delen av undervisningen, men faglig sett vil jeg si at det har gått svært bra. Vi har blitt delt inn i grupper, og har allerede fått god kontakt, samt at begge lærerne er flinke til å engasjere oss og forklare på en måte så vi skal skjønne. Når det er sagt, tror jeg absolutt alle ser frem til den dagen vi får lov til å komme på skolen!


Hvorfor valgte du å være tillitsvalgt?

Det har jeg faktisk tenkt på siden første gang det ble nevnt at vi måtte velge en, jeg har vært tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt i min tidligere bedrift og stortrivdes med det! Jeg syntes det er veldig spennende med utfordringer, og er helt klart en problemløser. Hvis noen har det vanskelig eller føler at ting er litt tøft, går jeg automatisk inn i en sånn «må fikse» rolle hvor jeg ønsker å hjelpe til så godt jeg kan.


Hva er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt?

Det som er aller viktigst for meg er å gjøre meg fortjent til denne tilliten. Vi hadde et valg med flere interesserte, og det at jeg ble valgt er for meg en stor ære, og ikke noe jeg tar lett på. Jeg ønsker å fremstå som seriøs, omtenksom og jeg lytter til ethvert «problem» en måtte ha, eller hvis man bare ønsker å snakke om noe som kanskje oppleves som vanskelig etter utfordrende. Ingen problem er for store eller for små!

Hva kan de andre studentene i kullet ditt forvente seg fra deg?

De kan forvente en tillitsvalgt som tar rollen sin seriøst, som lytter til det de ønsker å fortelle, som behandler dem med respekt, og som stiller opp hvis de har behov for det. Jeg håper de som trenger det benytter seg av meg, for tillitsvalgt er et utrolig flott tiltak som bør brukes for det det er verdt. De kan også forvente en tillitsvalgt som sier ifra de gangene lærerne glemmer seg litt angående pausene våre! :)