Lokførerskolen møter svensk lokførerutdanning

Tre av faglærerne på Lokførerskolen har besøkt Trafikverkskolan i Ängelholm, Sverige for å få et innblikk i hvordan svenskene driver lokførerutdanning.

Publisert: 13.01.2020 12.10 av Håvard Espelund Oppdatert: 13.01.2020 12.10

Lokførerskolen har over en periode sett på utdanningen utenfor landegrensene, for faglig inspirasjon og muligheter for samarbeid med fagpersoner i andre land. Jernbanen går mot en fremtid der regelverk og fremføring går fra å være et nasjonalt anliggende til et mer felleseuropeisk prosjekt, og Lokførerskolen ønsker å se hvilke muligheter dette gir for faglig samarbeid. Sverige er et land som har mange av de samme problemstillingene på jernbanen som Norge, derfor er dette et naturlig land å sammenlikne seg med.

  • Ettårig utdannelse før internopplæring i foretak
  • Flere skoler tilbyr opplæring i Sverige på forskjellige steder i landet
  • Felles studieplan gir faglig bransjestandard (utformet av bransjeorganisasjonen Almega, tilsvarende Spekter i Norge)
  • Sammenliknbart med Lokførerskolens studie, med mer vekt på infrastruktur og praksis
  • Antall studenter i året varierer mellom 150-200
Utviklingsansvarlig på Trafikverskolan, Gunnar Areskog
Utviklingsansvarlig på Trafikverkskolan Gunnar Areskog forteller om svenske veisikringsanlegg.

Entusiastiske studenter

Faglærerne Christian Blakseth, Mikael Persson og Håvard Espelund reiste til Trafikverkskolan i Ängelholm, Sverige, der de fikk en innføring i hvordan lokomotivføreropplæringen ble gjennomført. De fikk gleden av å møte flere av faglærerne der, og ikke minst fikk de møte entusiastiske studenter med mange spørsmål om norsk jernbane. Utfordringer med norsk infrastruktur sammenliknet med den svenske ble diskutert, og studentene fikk muligheten til å fortelle hva som fungerte bra med utdanningen i Sverige.

  • TCC i samarbeid med SKYS og Bodens Kommun (Hallsberg, Haninge, Gøteborg, Boden og Umeå) 
  • ProTrain i samarbeid med Østsvenska YH (Hässelholm, Stockholm, Borlänge, Mjölby) 
  • Trafikverkskolan i samarbeid med Ängelholm kommun Vuxenutbildning (Ängelholm)
  • MTR Yrkeshögskola (Stockholm)
  • Nässjöakademin (Nässjö)

Omvisning på skolen

Skolens arenaer for læring ble vist frem, som inkluderer flere rom forskjellige læremidler som blant annet simulatorer, modelljernbane, trykklufttavler med bremsekomponenter, skinner, hjul og mye annet. Spesielt imponerende var en ca. 30 meter lang (!) modelljernbane som var koblet sammen med flere forskjellige typer sikringsanlegg som brukes i Sverige. Flere av anleggene var også relevante for andre studenter på skolen, da det drives flere forskjellige jernbanerelaterte utdanninger på Trafikverskolan.

Modelljernbane
Modelljernbane på Trafikverkskolan for opplæring i blant annet sikringsanlegg.
Simulator
Simulatoren ga gode muligheter for veiledning og læring.
Læremidler
Faglærerne fra Lokførerskolen var imponert over det store utvalget av læremidler