Vi er ved godt mot

Kai Erik Jensen er rektor på Lokførerskolen. Her forteller han litt om hvordan livet er nå mens skolebygningen er stengt, og alle må holde seg på avstand fra hverandre.

Publisert: 18.03.2020 15.22 av Maria Dahl Oppdatert: 18.03.2020 15.22

Hvor befinner du deg nå, Kai?

Jeg sitter hjemme i stua. Jeg har fått skjermer og PC på spisebordet og arbeider fra morgenen av til vi er ferdig for dagen.

Det er litt hektisk, men jeg er ved godt mot. Alle på skolen har brettet opp ermene og bestemt at vi «skal stå den av». Vi skal utdanne de beste lokomotivførerne, selv om vi ikke får møte studentene i det fysiske klasserommet på noen uker.

Skolen arbeider mye med å tilrettelegge for fjernundervisning og eksamen. Alle kull har fått egne digitale undervisningsrom, og både lærere og studenter har tatt godt imot de nye læringsmetodene.

Vi har denne uken hatt to eksamener som har blitt gjennomført som fjerneksamen på digitale plattformer. Det har gått bra!

 

Hva med praksis?

Bekymringen er at vi ikke får studenter ut på øvelseskjøring. Halvparten av opplæringen er i praksisfeltet. Det er derfor viktig av vi ikke venter for lenge med å gi studentene øvelseskjøring. I løpet av kort tid vil vi igjen høre hvordan foretakene vil kunne gjennomføre øvelseskjøring.

Vi planlegger også for neste skiftekurs vi skal ha i slutten av mai. Vi håper at vi kan gjennomføre det, men vi må også planlegge for alternative løsninger. Heldigvis har vi kommet et stykke med «Digiskift» -prosjektet som gir oss muligheter til å bruke digitale verktøy (VR) for å praktisere skifting. Selv om vi ikke har planlagt prosjektet ferdig før 2021, bør vi kanskje kunne bruke noen av modulene tidligere. Jeg håper at vi får det til.

 

Hva er du glad for?

Jeg er glad og stolt over lærere og studenter som søker løsninger. Alle er positive og arbeider for at dette klarer vi.

Ansatte på Lokførerskolen i nettmøte
Ansatte gjennomfører møter flere ganger om dagen på digitale kanaler, for planlegging av alternative dager for studentene.

 

Vi har jo svært mange nye søkere som venter på svar i disse dager. Hva kan du fortelle dem?

Til søkere må vi bare informere om at helsetestingen er satt litt på vent. Likevel håper vi å få til fulle nye kull fra høsten. Noen er allerede testet, og vi planlegger for å teste flere når helsemyndighetene gir oss lov og at vår helseleverandør har anledning til å ta imot nye kandidater.

 

Hvordan ser du for deg morgendagen?

Vi planlegger for at alt skal være «normalt» om en stund. Vi vet at vi må utdanne nye lokomotivførere dersom vi skal gjennomføre den jernbanereformen Norge har satt i gang.

Vi har mange samarbeidspartnere som vi er i god dialog med. Foretakene utfører en samfunnskritisk oppgave ved at de skal opprettholde trafikken. Vi må lytte til dem, og det er de som tar avgjørelsen når vi kan starte med øvelseskjøring.

På kort sikt skal vi klare å opprettholde undervisningen. På lang sikt håper og tror jeg at «vi står den av» og at i 2021 vil ikke studentene, lokomotivførerne, foretakene og samfunnet oppleve at vi gjorde opplæringen litt alternativt våren 2020. Vi vil opprettholde produksjonen av nye lokomotivførerkandidater.

 

Takk for praten! Vi sees på nettet.

Alle ansatte på Lokførerskolen
Her er vi alle ansatte på Lokførerskolen - i tilfelle du skulle ha glemt hvordan vi ser ut ...