Skal du undervise?

Er du allerede instruktør på skolen? Her kan du finne informasjon om instruktøroppdrag for skolen.

Opplæringsplan og studieplan

Her finner du lokomotivførerutdanningens studieplan og opplæringsplan.

Studieplan

Opplæringsplan

Forskrift

Her finner du Forskrift om opptak, gjennomføring og eksamen for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk fagskole for lokomotivførere.

Itslearning

Lokførerskolen bruker Itslearning som læringsplattform. Her kan du logge på for å finne læremidler, informasjon om kullene, dagsplaner, og informasjon om simulator, praksis, befaringer og vurderinger.

Logg på her

Timeplan

Lokførerskolen publiserer timeplan i Time Edit. Her kan du se når du er bestilt i planleggingsverktøyet. Du kan også se flere detaljer i dagsplanene på Itslearning.

Finn Time Edit her

Timelister

Her kan du fylle ut og sende inn timeliste.

Lenken åpner et skjema i Questback som fylles ut.

Fyll ut timeliste for instruktør her

Avvik

Var det noe som ikke gikk som det skulle? Du kan melde inn avvik og tips om forbedringer i et Questback-skjema her.

Meld inn avvik