Referat fra styrets møter

Her finner du sakslister og referat fra styremøter for Norsk fagskole for lokomotivførere.

Styremøte 3/23 -  8. juni 2023

Innkalling

Referat

Vedlegg 1 Notat om nettbasert utdanning juni 23

Vedlegg 2 Styringsdokument prosjekt nettbasert Jdir 31-5-2023

Vedlegg 3 Opptaksrapport 2023

Vedlegg 4 Rapport internrevisjon - Befaringer

Vedlegg 5 2023 Første tertialrapport

 

Styremøte 2/23 - 25. mars 2023

Innkalling e-postmøte 12. mai 2023

Vedlegg 1 2023-03-22 Følgebrev forskrift

Vedlegg 2 Endelig forskrift til styret gjeldende fra 1. juni

Vedlegg 3 endringer Studieplan LOK

Vedlegg 4 Rapport internrevisjon - Befaringer

Vedlegg 5 - 2023 Første tertialrapport

 

Styremøte 1/23 - 14. februar 2023

Innkalling

Referat

Vedlegg 1 - Lokførerskolens kvalitetsrapport 2022

Vedlegg 2 - Virksomhetsplan LOK 2023

Vedlegg 4 - Prosjektmandat II Nettbasert opplæring, med samlinger

Vedlegg 5 - Rapport internrevisjon

Vedlegg 6 - Høring NOU 2022 17 Veier inn - ny modell for opptak til universitet og høyskoler

Vedlegg 7 - Instruks for klagebehandling LOK

Vedlegg 8 - Årsrapport studentombud 2021-2022

 

Styremøte 3/22 - 27. september 2022

Innkalling

Referat

Vedlegg 2 2022 Studiebarometeret

Vedlegg 7 Tertialrapport 2.tertial styresak

Vedlegg 8 Antall studenter - opptak 2023 notat

 

Styremøte 2/22 - 20. juni 2022

Innkalling

Referat

Vedlegg:

Vedlegg 2 Brukerundersøkelse digitale verktøy

Vedlegg 4 Prosjektmandat Samlingsbasert utdanning 2022 styret

Vedlegg 5 Saksframlegg kvinnelige søkere søknad til KD

 

Styremøte 1/22 - 3. mars 2022

Innkalling

Referat

Vedlegg:

Styrets medlemmer og vara

Betinget tildelingsbrev om midler til å følge opp studenter

Møtereferat fagråd

Møtereferat brukerråd

Lokførerskolens kvalitetsrapport 2021

Rapport internrevisjon

 

Styremøte 3/21 - 23. september 2021

Innkalling

Referat

Vedlegg:

1. Rapport andre tertial

2. Rapport fra Studiebarometeret for Lokførerskolen

3. Informasjonssaker

 

Styremøte 2/21 - 6. mai 2021

Innkalling

Referat

Vedlegg: 

1. Kvalitetsrapport 2020

 

Styremøte 1/21 - 14. januar 2021

Innkalling

Referat

Vedlegg:

1. Orientering om vedtak - søknad om akkriditering av fagområde togframføring og klargjøring av tog

2. Årsrapport 2020 fra Studentombudet

3. Tredje terialrapport 2020 Lokførerskolen

4. Ny vurderingsordning - praktisk skifting

5. Referat fra fagråd 10.12.20

6. Referat fra brukerråd 10.12.20

7. Endring av skifteopplæring - brukerråd desember 2020

8. Høringsnotat LOK forskrift

9. Forskrift LOK

10. Disponeringsbrev Norsk fagskole for lokomotivførere 2021

 

Styremøte 5/20 - 1. oktober 2020

Innkalling

Referat

Vedlegg:

1. Notat angående Lånekassen

2. Internrevisjoner ved Lokførerskolen 2020

3. 2020 tertialrapport

4. Undersøkelse skifteopplæringen lokførerutdanningen

5. Sluttrapport internrevisjon læremidler kjøretøy

6. Sluttrapport internrevisjon arkivering

7. 2020 Studiebarometer

8. Rapport rekrutteringskampanje 2019-2020

 

Styremøte 4/20 - 17. juni 2020

Referat

Vedlegg:

Styresak om utsettelse av antall kull 2020/2021

 

Styremøte 3/20 - 29. mai 2020

Innkalling 

Referat

Vedlegg:

Studieløp pga korona - notat

 

Styremøte 2/20 - 16. april 2020

Referat

Vedlegg:

  1. Dispensasjonsregel i fagskoleforskriften pga korona

  2. Informasjon knyttet til covid 19 koronavirus 

  3. Møtereferat tillitsvalgtsmøte

  4. Møtereferat øvelseskjøring med foretakene korona

 

Styremøte 1/20 - 29. januar 2020

Referat

Vedlegg:

1. Disponeringbrev 2020

2. Søknadsskjema for akkreditering av fagområde

3. Vedleggliste akkreditering

4. Følgebrev styreleder akkreditering

5. Styrets medlemmer med vara 

6. 3. tertial 2019 Lokførerskolen

7. Kvalitetsrapport 2019 Lokførerskolen

 

Styremøte 4/19 - 16. desember 2019

Referat

Vedlegg:

Studieplan 2020

Styremøte 3/19 - 01. november 2019

Innkalling

Referat

Vedlegg:

Endring i forskrift

Kravspesifikasjon til undervisningspersonell

 

Styremøte 2/19 - 10. mai 2019

Innkalling

Referat

Vedlegg:

Mandat og økonomistyring – inntekter og utgifter fra salg av tjenester 

 

Styremøte 1/19 - 28. mars 2019

Innkalling

Referat

Vedlegg:

1. Studentbrev om SiO

2. Søknad KD fra skolen

3. KDs svar om opptak i SiO

4. Utkast fristasjonsavtale

5. Utkast treningsavtale studenter

6. Utkast treningsavtale ansatte

7. Høringsnotat Ny forskrift

8. Høringsnotat Forslag til ny fagskoleforskrift

9. LOK Årsmelding 2018

10. 2018 kvalitetsrapport LOK

11. 2019-03-28 Nytt opptak notat til styret

12. Budsjett 2019 regnskap 2018 Lokførerskolen

13. VPL2019