Instruktør

De ansatte fagsjefene og faglærerne på Lokførerskolen er erfarne lokomotivførere. I tillegg leier skolen inn gode instruktører fra foretakene for å gjennomføre undervisning.

Instruktørene bringer med seg fagkunnskap fra foretakene og erfaring fra togframføring. Skolen organiserer opplæringen i mål og kriterier, med fokus på pedagogiske metoder og verktøy i opplæringen.

Hvert kull har en kontaktlærer som koordinerer opplæringen med instruktørene.

Instruktørbestillingen sendes foretakene 1. november hvert år.

Har du lyst å bli instruktør hos oss? Ta kontakt med skolen så avtaler vi et møte med fagsjef for å snakke om hvilke muligheter som finnes og hva som må til for å bli godkjent instruktør.

Rekruttering og krav

For å bli instruktør på skolen må du ha vært sertifisert i minimum tre år, og ha minimum 15 studiepoeng i pedagogikk. Dersom du mangler pedagogikk kan du ta det på et universitet eller høgskole. Skolen kan hjelpe deg å finne en utdanning som passer, og sette opp hospitering i fag på skolen.

Les mer i vår kravspesifikasjon til undervisningspersonell.

Lenke til pdf-fil

Når du har snakket med skolen og vi er enige om at du kan undervise hos oss, må du også avklare dette med din leder i foretaket. Din leder må sende skolen en bekreftelse på at vi kan leie deg som instruktør.