Instruktør

De ansatte fagsjefene og faglærerne på Lokførerskolen er erfarne lokomotivførere. I tillegg leier skolen inn gode instruktører fra foretakene for å gjennomføre undervisning.

Instruktørene bringer med seg fagkunnskap fra foretakene og erfaring fra togframføring. Skolen organiserer opplæringen i mål og kriterier, med fokus på pedagogiske metoder og verktøy i opplæringen.

Hvert kull har en kontaktlærer som koordinerer opplæringen med instruktørene.

Instruktørbestillingen sendes foretakene 1. november hvert år.

 

Studenter på opplæring
Studenter på skifteopplæring på Hønefoss. Foto: Rune Fossum