Om studiet

Lokomotivførere har god lønn, sikker jobb og gode arbeidsforhold! Utdanningen veksler mellom teori og praksis i løpet av det året du tilbringer på skolen.

  • Utdanningsnivå Fagskole
  • Type Heltid
  • Studieby Oslo
  • Lengde 1 år
  • Studiepoeng 60
  • Om Norsk fagskole for lokomotivførere Studiet på Lokførerskolen

Lokomotivførerutdanningen er en offentlig fagskole som er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Hverdagen som student

Teroriopplæringen foregår i skolens lokaler i Jernkroken i Oslo. Praksis skjer sammen med en godkjent kjørelærer på jernbanenettet over hele Norge.

Gode jobbmuligheter

Foretakene trenger lokomotivførere! Norsk fagskole for lokomotivførere gjennomfører hvert år en behovsundersøkelse for å finne ut hvor mange lokførere foretakene trenger. Skolen setter opp antall studieplasser basert på det. Når studentene er ferdig utdannet på Lokførerskolen kan de søke jobb i et foretak. Det vil si at selv om skolen ikke kan love at alle får jobb, har studentene gode sjanser etter endt utdanning.

 

Vi åpner for søkere til Lokførerskolen 1. februar 2020. Søknadsfrist er 1. mars. Dette gjelder opptak til gjennomføring av fagskolen i 2021.

Ta kontakt på e-post dersom du har spørsmål. Bruk denne e-postadressen:

post@lokforerskolen.no.

Bilde av student
Teoriundervisning på Lokførerskolen. Foto: Rune Fossum