Om studiet

Lokomotivførere har god lønn, sikker jobb og gode arbeidsforhold! Utdanningen veksler mellom teori og praksis i løpet av det året du tilbringer på skolen.

  • Utdanningsnivå Fagskole
  • Type Heltid
  • Studieby Oslo
  • Lengde 1 år
  • Studiepoeng 60

Lokomotivførerutdanningen er en offentlig fagskole som er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Hverdagen som student

Teroriopplæringen foregår i skolens lokaler i Jernkroken i Oslo. Praksis skjer sammen med en godkjent kjørelærer på jernbanenettet over hele Norge.

Gode jobbmuligheter

Foretakene trenger lokomotivførere! Norsk fagskole for lokomotivførere gjennomfører hvert år en behovsundersøkelse for å finne ut hvor mange lokførere foretakene trenger. Skolen setter opp antall studieplasser basert på det. Når studentene er ferdig utdannet på Lokførerskolen kan de søke jobb i et foretak. Det vil si at selv om skolen ikke kan love at alle får jobb, har studentene gode sjanser etter endt utdanning.

 

Vi har nå stengt for søknader til Lokførerskolen 2020. Søknadsfristen var 1. mai.

Lokførerskolen reviderer opptaksreglene i forbindelse med overgang til Samordna opptak neste år. Mer informasjon om opptakskrav til oppstart på Lokførerskolen 2021 kommer høsten 2019.

Ta kontakt dersom du har spørsmål.

Teoriundervisning på Lokførerskolen. Foto: Rune Fossum