Om studiet

Lokomotivførere har god lønn, sikker jobb og gode arbeidsforhold! Utdanningen veksler mellom teori og praksis i løpet av det året du tilbringer på skolen.

  • Utdanningsnivå Fagskole
  • Type Heltid
  • Studieby Oslo
  • Lengde 1 år
  • Studiepoeng 60
  • Om Norsk fagskole for lokomotivførere Studiet på Lokførerskolen

Lokomotivførerutdanningen er en offentlig fagskole som er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Hverdagen som student

Teroriopplæringen foregår i skolens lokaler i Jernkroken i Oslo. Praksis skjer sammen med en godkjent kjørelærer på jernbanenettet over hele Norge.

Gode jobbmuligheter

Foretakene trenger lokomotivførere! Norsk fagskole for lokomotivførere gjennomfører hvert år en behovsundersøkelse for å finne ut hvor mange lokførere foretakene trenger. Skolen setter opp antall studieplasser basert på det. Når studentene er ferdig utdannet på Lokførerskolen kan de søke jobb i et foretak. Det vil si at selv om skolen ikke kan love at alle får jobb, har studentene gode sjanser etter endt utdanning.

Ta kontakt på e-post dersom du har spørsmål. Bruk denne e-postadressen:

post@lokforerskolen.no.

Bilde av student
Teoriundervisning på Lokførerskolen. Foto: Rune Fossum