Lokfører.
Den beste utsikten.
Les mer om studiet!

Norsk fagskole for lokomotivførere

Som lokfører kan du få en arbeidsplass med verdens beste utsikt! Drømmer du om en trygg jobb med gode betingelser, gode kollegaer og store maskiner? Da er lokføreryrket kanskje noe for deg!

Norge trenger flere lokførere, og etter studiet hos oss er det svært gode sjanser for å få jobb i et togselskap. Da får du 4-6 måneder opplæring hos dem, før du blir sertifisert lokomotivfører og kan kjøre på egenhånd.

Lokomotivføreryrket krever selvstendighet, struktur og evnen til å jobbe etter et strengt sikkerhetsregelverk. Yrket er krevende, ansvarsfullt og samfunnsbærende, og studiet på Lokførerskolen er intensivt det ene året utdanningen tar.

Siste søknadsfrist var 1. mars 2023. Neste anledning til å søke blir i februar 2024. 

Det er løpende oppstart til studiet. Opptaket som hadde søknadsfrist 1. mars 2023, gjelder oppstart i august, september og oktober 2023, og januar, februar og mai 2024. Studenter til nettbasert studieløp har oppstart i løpet av april 2024. Aktuelle søkere vil bli kalt inn og må bestå yrkespsykologisk skikkethetstest og helsetest, før de får tilbud om plass. 

Solide lokførere er ryggraden i en velfungerende jernbane! Vi leverer de lokførerne samfunnet trenger. Det er vårt ansvar og bidrag til sektoren. Kai Erik Jensen, rektor ved Norsk fagskole for lokomotivførere
Bilde av rektor Kai Erik Jensen

Vurderer du å søke? Les mer om studiet her

I opptaket 2023 kunne du også søke nettbasert studieforløp, med samlinger. De samme opptakskriteriene ligger til grunn for begge varianter av studieforløpet. 

Les mer om nettbasert studieforløp, med samlinger

For å kunne søke fagskolen, må du ha gjennomført videregående skole, med spesiell studiekompetanse eller et av de godkjente fagbrevene. Lurer du på om du kvalifiserer til å søke lokomotivførerutdanningen? Gå gjennom denne kvalifiseringsveilederen

Kvalifiserer du? Sjekk her

Ta kontakt på e-post dersom du har spørsmål. Bruk denne e-postadressen:

post@lokforerskolen.no.

Aktuelt fra skolen