Lokfører.
Den beste utsikten.
Vurderer du å søke?

Norsk fagskole for lokomotivførere

Som lokfører kan du få en arbeidsplass med verdens beste utsikt! Drømmer du om en trygg jobb med gode betingelser, gode kollegaer og store maskiner? Da er lokføreryrket kanskje noe for deg!

Norge trenger flere lokførere, og etter studiet hos oss er det svært gode sjanser for å få jobb i et togselskap. Da får du 4-6 måneder opplæring hos dem, før du blir sertifisert lokomotivfører og kan kjøre på egenhånd.

Lokomotivføreryrket krever selvstendighet, struktur og evnen til å jobbe etter et strengt sikkerhetsregelverk. Yrket er krevende, ansvarsfullt og samfunnsbærende, og studiet på Lokførerskolen er intensivt det ene året utdanningen tar.

Det er løpende oppstart til studiet. Opptaket som hadde søknadsfrist 1. mars 2022, gjelder oppstart i august, september, oktober 2022, og januar, februar, mars og mai 2023. Kvalifiserte søkere må bestå yrkespsykologisk skikkethetstest og helsetest, før de får tilbud om plass. Neste søknadsfrist er 1. mars 2023.

Solide lokførere er ryggraden i en velfungerende jernbane! Vi leverer de lokførerne samfunnet trenger. Det er vårt ansvar og bidrag til sektoren. Kai Erik Jensen, rektor ved Norsk fagskole for lokomotivførere
Bilde av rektor Kai Erik Jensen

Vurderer du å søke? Les mer om studiet her

Kvalifiserer du til å søke? Gå gjennom denne veilederen for å sjekke.

Kvalifiseringsveileder

Ta kontakt på e-post dersom du har spørsmål. Bruk denne e-postadressen:

post@lokforerskolen.no.

Aktuelt fra skolen