Lokfører.
Den beste utsikten.
Vurderer du å søke?

Norsk fagskole for lokomotivførere

Som lokfører kan du få en arbeidsplass med verdens beste utsikt! Drømmer du om en trygg jobb med gode betingelser, gode kollegaer og store maskiner? Da er lokføreryrket kanskje noe for deg!

Lokomotivføreryrket krever selvstendighet, struktur og evnen til å jobbe etter et strengt sikkerhetsregelverk.

Søknadsfristen til årets opptak gikk ut 1. mars 2021. Alle søkere fikk nærmere beskjed fra Samordna opptak 20. mai. 

Opptaket gjaldt oppstart i utdanningen i august, september og november 2021, og januar, februar, mars og mai 2022. Neste opptak starter våren 2022. 

Solide lokførere er ryggraden i en velfungerende jernbane! Vi leverer de lokførerne samfunnet trenger. Det er vårt ansvar og bidrag til sektoren. Kai Erik Jensen, rektor ved Norsk fagskole for lokomotivførere
Bilde av rektor Kai Erik Jensen

Vurderer du å søke? Les mer om studiet her

Kvalifiserer du til å søke? Gå gjennom denne veilederen for å sjekke.

Kvalifiseringsveileder

Ta kontakt på e-post dersom du har spørsmål. Bruk denne e-postadressen:

post@lokforerskolen.no.

Aktuelt fra skolen