Lokfører.
Den beste utsikten.
Søk her før 1. mars!

Norsk fagskole for lokomotivførere

Som lokfører kan du få en arbeidsplass med verdens beste utsikt! Drømmer du om en trygg jobb med gode betingelser, gode kollegaer og store maskiner? Da er lokføreryrket kanskje noe for deg!

Samordna opptak har åpnet nye søknader til Lokførerskolen. Søknadsfrist er 1. mars 2021. Husk å legge relevant dokumentasjon ved søknaden. Dette kan være kopi av vitnemål, kopi av fagbrev, hvis du har det, og attest fra arbeidsgiver hvis du har arbeidserfaring fra det yrket fagbrevet ga deg kompetanse innen. Attesten må beskrive arbeidsoppgaver og tidsrom arbeidet pågikk. 

Opptaket gjelder oppstart i utdanningen i august, september og november 2021, og januar, februar, april og mai 2022.

Søk gjennom Samordna opptak før 1. mars

Lokomotivføreryrket krever selvstendighet, struktur og evnen til å jobbe etter et strengt sikkerhetsregelverk.

Vurderer du å søke? Les mer om studiet her

Ta kontakt på e-post dersom du har spørsmål. Bruk denne e-postadressen:

post@lokforerskolen.no.

Aktuelt fra skolen